Odgovor na zagonetnu sliku: Koliko vidite riba i ptica?

Koliko ptica  na ovoj slici možete vidjeti? Ima li više ptica ili riba? Ovim zadatkom je Klinika za očnu lasersku kirurgiju Medownick iz Australije pozvala ljude da testiraju svoj vid i da im se jave ako imaju problema u pronalaženju detalja na slici. Dobro promotrite sliku i pokušajte prebrojati koliko je ptica, a koliko riba.

Mismo izbrojali ukupno 28 ptica i riba. Od toga je 14 ptica i 14 riba.

Koliko ste vi izbrojali?