Oblik lica kazuje o sklonostima ka prevari: Skloniji su prevarama sa užim i dužim licem!

Kada muškarci varaju, žene obično misle da je to zato što su nesretni ili nezadovoljni. A nova naučna istraživanja kažu da neki muškarci prosto ne mogu da ne varaju. I sve je bazirano na njihovom obliku lica. Evo sa kojom kategorijom treba posebno da budete pažljivi.

Prema studiji objavljenoj u “Arhivima seksualnog ponašanja”, naučnici su doveli u vezu odnos širine i dužine lica (FWHR) sa ponašanjem, odnosno sa seksualnim ponašanjem.

Tako su muškarci sa kraćim i širim licem podložniji prevarama od muškaraca sa užim i dužim licem. Od više studija kojima je ova teza dokazana, u jednoj je učestvovalo 145 heteroseksualnih studenata, 69 muškaraca i 76 žena. Svi su oni trenutno bili u vezama, popunjavali su upitnike o svom seksualnom ponašanju, a onda su im uzete i dimenzije lica prema fotografiji koju su priložili. Daljim mjerenjem lica utvrđeno je da je FVHR povezan sa seksualnim nagonom muškaraca. 

U drugoj studiji nije proučavana samo veza između FWHR i seksualnog nagona, već i namJeravano nevJerstvo i socioseksualnost, to jest želja za neobaveznim seksom prIJe nego seks u vezi.

Iako studija nudi mnoge jake veze između oblika lica i vjernosti, tu su i velika ograničenja. Naučnici su zasnovali zaključke na studentima koji su bili većinom strejt i bIJelci, što navodi na pitanje da li bi isti rezultati bili i da su u pitanju ispitanici različitih godina, rasa, seksualnosti.