“Nulta tačka”: Tibetanski monasi znaju put do sreće

Budistički monasi dobro znaju da ključ sreće leži u dostizanju “nulte tačke” i tjeranju svih misli koje nas opterećuju. Kao što je jedan mudrac govorio, naš um je divan sluga, ali i opasan gospodar… Sa njim treba pažljivo postupati.

Naše misli su proizvod dualnosti našeg mozga ili svijesti. Postoje negativne misli, postoje i one pozitivne. One su proizvod naizmjeničnog rada dvije hemisfere mozga. I jedna i druga vrsta misli nas zapravo koči na puti ka uspjehu. Da bismo postigli duševni mir i bili spremni za velike stvari potrebno je postići sklad u našem mozgu i dosegnuti do te nulte tačke, tačnije do momenata kada smo potpuno oslobođeni svih stega i misli.

Šta se dešava kada um utihne?

Kada naš um zaćuti, nadilazimo sva dualistička ograničenja, strahove, komplekse i iluzije. To je stanje svijesti kada vjerujemo da je sve moguće i kada za nas ne postoje ograničenja koja nam um nameće. Realnost je da je jako teško postići ovo stanje.

Vještački napori ovde neće pomoći!

Nemoguće je zaustaviti tok misli, kako pokazuje iskustvo, vještačkim putem, jer je svaki napor funkcija uma, a um ne može sam da se zaustavi. Međutim, bidistički monasi dobro znaju kako doći do tog sklada.

Ispoštujte sljedeće korake i postići ćete taj mir, spokoj i sreću:

Počnite da pratite sve svoje misli, samo ih posmatrajte kako dolaze i odlaze! Nakon posmatranja misli u trajanju od 5-10 sekundi, postavite sebi pitanje i gledajte šta se dešava odmah zatim: „Odakle dolazi moja sljedeća misao?“ Ponovite ovu vježbu još nekoliko puta.

Postepeno, dok “gledate” kako misli odlaze i odlaze, pažnja će otkriti prazninu (prostor praznine između misli). Ovaj jaz između dvije misli je čista svijest – Nulta tačka. Vježbanjem, ovaj prostor će rasti i postajati sve duži i duži.

I to je taj sklad koji želite da dostignete. Kada je um u tom stanju, tada se dešava duševni mir, potpuno odsustvo od svih problema i stega koje vas muče. U tom momenatu ste pobijedili stres.

Ova vrsta meditacije će vam pomoći da se pripremite za prepreke koje su pred vama, dobićete sve odgovore koji su vam potrebi, a nećete morati da uložite dodatni napor. Sve će vam postati kristalo jasno.

error: Content is protected !!