Nije Amazon, ova rijeka se nalazi u Bosni: MOMČINA MEĐU 262 RIJEKE

Vrbas je, probivši svoj put kroz stijene stvorio kanjon koji fascinira svojom ljepotom. Prekrasne zelene boje ove rijeke oduševljavaju sve prolaznike koji se nađu iz ravca Jajca prema Banjaluci.

Nesumnjivo, jedna od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini je Vrbas – rijeka koja izvire ispod planine Zec (kod Fojnice) i nakon 250 km dugog toka se ulijeva u rijeku Savu na 96 m nadmorske visine. Površina sliva ove rijeke iznosi oko 5.900 km² i na njenim obalama živi oko 500 hiljada stanovnika.

Vrbas je, probivši svoj put kroz stijene stvorio kanjon koji fascinira svojom ljepotom. Prekrasne zelene boje ove rijeke oduševljavaju sve prolaznike koji se nađu iz ravca Jajca prema Banjaluci.

Rijeka Vrbas pominje se pod ovim imenom još u rimsko doba, a prema predanjima naziv je dobila po bijeloj vrbi. Ima 36 direktnih pritoka dužih od 10 km, a najznačajnije su Pliva, Ugar, Crna rijeka i Vrbanja. Sliv rijeke Vrbas u gornjem toku čine mnogobrojne manje rijeke: Pritoke Vrbasa su i Desna, Tušnica, Trnovača, Kruščica, Bistrica, Bunta, Vileški potok Vesočnica, Poričnica, Vitina, Duboka, Prusačka i Oboračka rijeka i Semešnica.

Rijeka Vrbas je probila vapnenačke stijene i stvorila kanjon. Njega čine kanjoni Podmilačje i Tijesno. Kanjon Vrbasa odlikuje se bogatim biljnim i životinjskim svijetom, kulturno – istorijskim spomenicima, te prirodnim rijetkostima.

Pritoke Vrbasa su poznate po bogatstvu ribljeg fonda, a rijeka Vrbas je poznata po 22 vrste riba. Najčešće vrste koje se mogu naći u gornjem toku su pastrmka, lipljen i mladica.
Rijeka protiče kroz opštine Gornji Vakuf, Bugojno, Donji Vakuf, Jajce, Banja Luka (grad), Laktaši, Srbac i Gradiška.

Na području kanjona nalaze se ostaci srednjovjekovnih bosanskih gradova Greben (1192), Zemljanik (1287) i Zvečaj (1404), koji pružaju jedinstven doživljaj sa svojim vidikovcima, koji gledaju na dolinu Vrbasa i njegov kanjon.

Litice kanjona Vrbasa su dom orlovima, sokolovima i jastrebovima a kanjon je poznat po razvoju nautičkog, avanturističkog, sportsko-rekreativnog, naučnog, tranzitnog, ribolovnog i izletničkog turizma.

Pronađene su neke od ciljnih vrsta projekta poput bakrenog kaćuna (Orchis purpurea) i gospinog vlaska (Adianthum capillus-veneris), kao i endemske podvrste hrvatski kaćun (Dianthus giganteus ssp. croaticus) i mnoge druge. Neke od vrsta koje su najugroženije u kanjonu su ozimica (Eranthis hiemalis), širokolisna veprina (Ruscus hypoglossum) i merinka (Moehringia bavarica) koje još nisu pronašle. “Krijući se” u kanjonu preživjele surove promjene klime i opstale od ledenog doba.

I još nešto: Vrbas je momčina među rijekama. Vrlo malo je rijeka koje nose muško ime. U BiH sa muškim emineima su još: Rzav, Jadar, Lim, Ugar i Unac.
Inače, Bosna i Hercegovina ima 262 rijeke.