Neka od najnevjerovatnijih mjesta na svijetu nalaze se na dnu mora: POGLEDAJTE SEDAM ČUDA PODVODNOG SVIJETA

Iz našeg, kopnenog ugla, slike tog svijeta izgledaju nam toliko nestvarne kao da potiču sa neke druge planete. Paradoksalna je činjenica da se u tim modrim dubinama možda kriju konačne istine o našim precima. Čudno je i to da smo vičniji da prevalimo i milione kilometara da bi dosegli i najudaljeniju planetu našeg sistema, ali ne znamo kako da prevalimo tih sićušnih 11 kilometara do najniže tačke u okeanu.

 1. CRNI DIM

Ovi hidrotermalni otvori nastaju na dnu atlantskog i pacifičkog okeana kada vrlo vrela voda izbije iz kore zemljinog omotača. Tokom prolaska kroz koru voda spira i različite elemente, kao što su sumpor, bakar i zlata. Kada elementi dopru do hladne vode odmah se stvara depozit u obliku cijevi iz čijeg središta izbijaju novi elementi. Veoma kisela voda sa okeanskog dna dostiže temperaturu od 400 stepeni Celzijusa. Pa ipak, i u takvim uslovima postoje životni oblici.

U istraživanju “dimnjaka” kraj Meksičke obale, 2005. godine, otkrivena je bakterija koja u procesu fotosinteze koristi energiju i svjetlost oko dimnjaka – prvi organizam u prirodi kome za ovaj proces nije potrebna svjetlost Sunca kao izvora energije.

  2. SREDNJE – ATLANTSKI GREBEN

Planinski greben na dnu mora prostire se kroz središte Atlantskog okeana, gotovo čitavim prostorom od Arktika do Antarktika. Dijelovi tog grebena iznad morske površine čine ostrva kao što su Azorska, Ascension i Island. Greben je nastao divergencijom (razmicanjem jedne od druge ploče) tektonskih ploča – geološki fenomen zbog čega se i danas Amerika i Britanska ostrva razdvajaju jedno od drugog brzinom od 3 cm godišnje.

Posljedica razmicanja ploča je izviranje magme iz utrobe Zemlje koja popunjava prazan prostor nastao u ovom procesu. Toplotna energija magme rastapa materijal oko sebe koji se potom hladi i “dograđuje” greben.

  3. PODVODNE RANE

U mnogim oblastima na dnu okeana postoje otvori nastali razmicanjem ploča kroz koje se nazire unutrašnjost zemljinog jezgra. Umjesto da prostor popuni magma iz utrobe su, tokom poslednjih dva miliona godina, izbijali ohlađeni, stjenoviti komadi.

Kako se to dogodilo, za geologe je i dalje tajna. Stručnjaci američkog Nacionalnog okeanografskog centra nedavno su započeli pregled ovih otvorenih rana okeana. Sada se obrađuju prikupljeni podaci sa nadom da će uskoro donijeti ključne odgovore.

 

 4. PIRAMIDE IZ JONAGUNIJA

Neobične strukture piramidalnog oblika, uz samu obalu ostrva Jonaguni Džima, na zapadu Japana, zapanjujuće liče na stepenice građene ljudskom rukom. Masaaki Kimura, japanski stručnjak za geologiju mora, vjeruje da su ovdje otkriveni ostaci nekog drevnog grada – japanska Atlantida.

Drugi stručnjaci, naravno, smatraju da se radi o prirodnoj tvorevini. Kimuri ide na ruku nekoliko artefakta na kojima su jasno vidljivi uklesani simboli kakve priroda do sada nije imala običaj da pravi.

 

 5. DUBOKO “GRLO”

Ako se posmatra sa površine mora, na planeti postoje visovi koji gotovo da dotiču nebo. Malo je, međutim, poznato da postoje i “nizovi”. Najniža tačka na planeti nalazi se na dnu klanca “Marijana”. Od površine mora dijeli je čitavih 11 kilometara, što znači da bi u klanac mogao da stane čitav Mont Everest i da još ostane par kilometara do površine. Ovaj procijep je nastao razdvajanjem kontinentalnih ploča.

Iako smo savladali oko milion kilometara do Mjeseca, na dno klanca ljudska noga vjerovatno nikada neće kročiti. Na samom dnu, čovjek bi se osjećao kao da na leđima nosi 50 džambo džetova, a takav pritisak ne mogu da izdrži ni mnogo čvršći materijali. Pa ipak i u ovom svijetu postoji život – jednoćelijski sićušni organizmi koji nisu životinje, nisu biljke, a nisu ni gljivice.

 

6. VELIKI AUSTRALIJSKI GREBEN

Jedini oblik života na Zemlji koji se može vidjeti iz svemira je veliki greben u blizini obala Australije, toliko veliki koliko i površina Poljske. Dom za ogroman broj živih vrsta; oko grebena živi blizu 400 tipova korala, 1500 ribljih vrsta, 200 vrsta ptica, a u vodama oko grebena se u sezoni parenja okuplja na stotine grbavih kitova.

Na nesreću, greben je danas ugrožen klimatskim promjenama, zagađenjem mora, ali i jednom vrstom ribe koja parazitira na koralima – a oni su ti koji čine greben.

 

7. SJEVERNO TASMANIJSKO MORE

Neki istraživači ga opisuju kao tajnu veću od tajni na tamnoj strani Mjeseca. Dno ovog mora, između Australije i Novog Zelanda, izbrazdano je dubokim klancima. Naseljeno je vrlo čudnim bićima. U nedavnim istraživanjima, na obalu su izvučeni ekstremno ružni primjerci živih bića, kao što su neki primjerci riba. Krajnje neobična je jedna vrsta hobotnice sa jednim velikim okom kojim traga za hranom, i drugo, malo, kojim traga za mogućim neprijateljima. Možda ćemo jednog dalekog dana baš takva bića susretati na putovanjima kosmosom.

(aura.ba)