“Neće oni tako sa Džonom”: Šta znači kada o sebi pričate u trećem licu?

Kada dijete o sebi govori u trećem licu, ne može da nam ne bude simpatično, ali kad to radi odrastao čovjek, djeluje smiješno, bizarno, pa i zabrinjavajuće. Ranije studije zaključile su da je čovjek koji govori “Neće oni tako sa Džonom” umjesto “Neće oni tako sa mnom” narcisoidan i nesiguran. Da to, ipak, nije tako loša navika, pokazuje istraživanje Univerziteta u Mičigenu objavljeno u magazinu “Naučni izvještaji”.

U prvom dijelu studije, učesnici su prisustvovali negativnim ili neutralnim scenama poslije kojih su sebe pitali šta osjećaju. Zatim su koristili treće lice i pitali: Šta Džon sada osjeća?

Tokom drugog dijela studije, naučnici su podsjetili ispitanike na neke događaje iz prošlosti za koje je bilo očekivano da će prouzrokovati negativne emocije. Zatim su učesnici sebi postavili ista pitanja kao na početku dok je skener snimao mozak kako bi se ustanovila eventualna promena u oblasti zaduženoj za emotivnu kontrolu. Takođe, ispitanici su govorili kako se osjećaju koristeći skalu koja odražava snagu izraženih emocija.

Zaključak je da su ljudi osjećali niži nivo stresa i veću kontrolu nad svojim emocijama kad su o sebi govorili u trećem licu.