Navike sretnih ljudi: DA, POSTOJE I VI IH MOŽETE USVOJITI!

Da li je istinska sreća moguća i postoje li neki obrasci po kojima se ponašaju sretni ljudi?

Pa, iako je sreća individualna i, svako od nas ima svoje definicije sreće, ipak postoje neke navike sretnih ljudi, a koje sam bilježila i prikupljala godinama. Uzorak su sačinjavali ljudi koji su dolazili na psihoterapiju, a bilo ih je preko hiljadu.Ovo su samo neke njihove navike.

1) Preuzmite odgovornost

Za razliku od onih koji su nesretni, sretni ljudi preuzimaju odgovornost za svoj život. Možda nisu odgovorni za situacije u kojima su se našli, ali su odgovorni da izgrade svoj život i da žive onako kako je najbolje za njih. Odgovornost je ključna vrlina za postizanje moći, uspjeha i sreće, jer uz pomoć odgovornosti  ljudi uzimaju sudbinu u svoje ruke i na takav način ne ovise o drugima. Prihvatanjem odgovornosti, uklanja se samosažaljenje, ravnodušnost, pasivno trpljenje,

nezadovoljstvo zbog nanesenih nepravdi i slično. To osobama omogućava da  riješe bilo kakav problem. To ih nagoni da vide stvari onakvima kakve jesu, a na taj način dobijaju više samopoštovanja i samopouzdanja. Preuzmite odgvornost i prihvatite situaciju takva kakva jeste. Kada prihvatite situaciju imate dvije mogućnosti: ili da je napustite ili da je promijenite.

2) Postavite ciljeve

Sretni ljudi imaju ciljeve.Veliki problem ljudima, koji nemaju dovoljno samopoštovanja i samopouzdanja, čini odsustvo ljubavi prema sebi samima i svima nama prvenstveni  cilj trebao bi biti  da naučimo voljeti sebe, kako bismo mogli voljeti druge. Cilj ljude ispunjava i čini život smislenijim. Zato je, u svakom periodu svog života, važno  imati cilj. Ako imate nekoliko ciljeva u isto vrijeme, odredite prioritete.

3) Sretni ljudi uspješno komuniciraju

Sretni ljudi imaju dobru sposobnost komunikacije, znaju reći ono što stvarno žele, znaju reći NE, ali sa uvažavanjem i sebe i drugih.

4) Sretni ljudi pokušavaju

Iznova i iznova. Da biste stigli do cilja morate pokušati. Ali, nemojte odustati na prvoj prepreci. Nikad ne odustajte, jer možda baš taj zadnji pokušaj vas dovede do cilja.

5) Sretni ljudi ne prihvataju ulogu žrtve

Sretni ljudi ne prihvataju ulogu žrtve, međutim, biti u poziciji žrtve za neke ljude znači imati životni smisao.

Ako nađete opravdanje za vlastito ponašanje, pitam se koliko je to, zapravo, opravdanje zbog neuspjeha i nepostizanja vlastitih ciljeva!?

Kad okrivite nekoga za ono što vam se dešava, preuzimate ulogu žrtve. Odbacujete odgovornost za svoj život i za situaciju u kojoj ste se našli. To jeste lakše, ali nije bolje, jer na takav način potcjenjujete sebe i odbacujete  mogućnosti kreiranja sopstvenog života. Tako drugima dajete pravo da odlučuju o vašem životu. Lakše je biti žrtva, jer tako uvijek možete naći krivca za svoje neuspjehe, ali na takav način nikada nećete postići sreću.

6) Sretni ljudi žive u sadašnjosti.  

Život u sadašnjosti je jedini mogući život. Niti je moguće živjeti jučer, niti sutra. Živjeti u sadašnjosti znači odagnati strah, tjeskobu, nemir, a sva ova osjećanja javljaju se  zbog usmjerenosti misli u pogrešno vrijeme.

Sadašnjost je jedino vrijeme koje imamo i iskoristimo ga na najbolji način. Svi živimo u sadašnjem trenutku, ali mali je broj ljudi koji koristi moći sadašnjeg trenutka, a to je moć koja može promijeniti vaš život i omogućiti vam da budete sretni.

7) Sretni ljudi se smiju

Smijeh je lijek koji nam je dat po rođenju. U ljudskoj naravi je da se smijemo i, ako pogledamo djecu, vidjet ćemo da se često smiju, oko 200 puta dnevno, a odrasli samo 12 puta. Kada se od srca smijemo, naši vitalni organi bolje rade i nivo energije raste. Osobe koje se često smiju zdravije su, bolje i lakše rješavaju lične probleme. Ko želi ostati zdrav, treba se nasmijati 30 puta dnevno, kažu Kinezi. Što se više smijete, to ćete manje biti bolesni.

8) Sretni ljudi njeguju lijepe emocije

Dakle, ne radi se o pozitivnim mislima, nego o pozitivnim emocijama. Emocije su starije, sa emocijama  se rađamo, dok mišljenje učimo kasnije. Emocije vuku misli. Naučite kontrolirati vaše emocije i onim negativnim zabranite da ovladaju vama. Vi ste gospodarice/gospodari svojih emocija. Imate mogućnost izbora. Odaberite da osjećate ljubav, zhvalnost i sreću. Ako naučite da su emocije odgovorne za vaše misli i, ako naučite da pozitivnim emocijama pokrenete ljubav, bit ćete u stanju donositi odluke koje su dobre za vas.  Dobre odluke stvaraju dobra iskustva, a dobra iskustva stvaraju dobar i sretan život.

Volite sebe i ljude oko sebe, budite zahvalni i uživajte u sretnom životu. (Iz knjige „Obući košulju sretnog čovjeka“/Vahida Djedović)