Nauka: Ovako glasi formula za ljubav

Naučnici su došli do sljedeće formule:

+ .5Y – .2P + .9Hm + .3Mf + J – .3G – .5(Sm – Sf)2 + I + 1.5C

A evo i značenja:

L – predviđena dužina godina veze

Y – broj godina koje su se osobe poznavale prije nego što je veza postala ozbiljna

P – broj partnera koje su obje osobe imale, sabran

Hm – važnost koju muški partner pridaje iskrenosti u vezi

Mf – važnost koju ženski partner pridaje novcu u vezi

J – važnost koju oba partnera daju humoru, sabrana

G – važnost koju oba partnera daju izgledu, sabrana

Sm i Sf – važnost koju muškarac i žena daju seksu

I – važnost imanja dobrih roditelja partnera, sabrana

C – važnost imanja djece u vezi, sabrana

Svaka od ovih varijabli rangira se od 1 do 5 – od nije važno do veoma je važno.

Ukoliko su obje osobe potpuno umjerene u svemu i daju prosječnu ocjenu 3, onda će veza trajati 22.1 godinu.