Naučite čitati ljude po gestikulacijama: Onaj ko čačka nos – laže, usne skupljaju arsuzi, obrve mršte oni koji teže nadmoći…

Gestovi, mimika, kontakt očima, osmijeh, kretanje, dodirivanje i lični izgled šalju određene poruke o našim stvarnim stavovima. Ako znate da odgonetnete govor tijela, onda nećete pogrešno protumačiti namjere neke osobe. Čitanje govora tijela lako možete naučiti, a kada ga jednom shvatite, imat ćete dobar uvid u ono što ljudi misle i uopšte u njihov način razmišljanja.

Grickanje usana/Skupljanje usana – ljutke i zloće
Najbolji pokazatelj prisutnosti tjeskobe je grickanje usne. Ako želite da saznate da li je neko tužan ili nervozan, pogledajte njegove usne. Ako osoba gricka donju usnu ili samo ivicu usne, sprječava samu sebe da govori, pa se ovim oblikom neverbalne komunikacije služe oni koji žele da izbjegnu da kažu nešto nepromišljeno.

Ljuti ljudi često skupljaju usne nesvjesno želeći da spriječe sebe da kažu nešto zbog čega bi poslije mogli da zažale. Prilikom skupljanja usana osoba najčešće misli: „Najbolje je da ovo prećutim“.

Češkanje nosa – lažov
Takav govor tijela pokazuje da osoba laže. Kad ne govorimo istinu, instinktivno želimo da pokrijemo izvor laži – usta, tako da niko ne može da vidi da lažemo.
Međutim, pošto je to pretjerano vidljivo, obično se češkamo po nosu.

Dizanje obrva/Mrštenje obrva
Podizanjem obrva pokušavamo nekome da damo na znanje da smo zainteresovani za njega ili za ono o čemu govori. Takav način neverbalne komunikacije u stvari znači: „Nisam ti prijetnja, fasciniran sam tobom i ne pokušavam da dominiram“. Na taj način osoba razoružava svakog u svojoj blizini.

Mrštenje obrva gest je nadmoći kojom se najčešće služe muškarci, a njim se šalje ova poruka: „Možda te posmatram, ali ja sam glavni“.

Masiranje ušne resice – zabrinuti ljudi
Kad je neko zabrinut, hvata se za uho kako bi se utješio. Pošto su ušne resice ispunjene završecima nerava, njihovo dodirivanje izaziva prijatna osjećanja.