Narodno vjerovanje: ZAŠTO NIJE DOBRO ZA KUMA BIRATI KOMŠIJU?

Naziv “kum” poznat je svim Slovenima. U pisanim izvorima spominje se krajem IX vijek. Kum je nekada bio posrednik između porodice i predaka.

Kum je nekada bio samo jedan za čitav rod, ali danas svaka porodica ima svoga kuma. Kum je glavni svjedok pred Bogom i ljudima na vjenčanju, šiša djecu, vjenčava djecu i vezan je za tu porodicu sve do smrti kada bi kumstvo trebalo da naslijedi njegov sin.

Za kuma se kaže da je “rod rođeni”, važniji od svakog pobratima i prijatelja. Sa njim se savjetuje o važnim pitanjima i životnim problemima i ostavlja mu se na čuvanje kuća sa čitavom porodicom kada se odlazi na put. Sa kumovljevom se porodicom ne sklapaju brakovi jer već postoji srodstvo, po vjerovanjima i jače od krvnog. Svi članovi njegove porodice takođe su kumovi i tako bi ih trebalo oslovljavati.

Ipak, nekada je do gašenja kumstva dolazilo i zbog svađa i razmirica, pa vjerovatno odatle potiče vjerovanje da se sa kumovima ne bi trebalo viđati često jer se na taj način izbjegavaju konflikti. Baš zato, stari kažu da se za kuma nikad ne uzima komšija sa kojim se uvijek možete posvađati oko zemlje ili nekih drugih sitnica.