Narodni običaji i gatanje uz pomoć kupusa: AKO NA KORIJENU KUPUSA IMA MNOGO ZEMLJE BRAČNI PARTNER ĆE VAM BITI BOGAT

Želite li saznati za kakvu će te se osobu udati zavežite sebi oči i otiđite u vrt

Od biljaka i biljnih proizvoda uvijek je, u ogromnoj mjeri, zavisio i život čovjeka. Biljke, iako bez svijesti, predstavljaju organizme pune zdravlja, snage i mladosti. Narod smatra da je svaka biljka ljekovita i da je Bog stvorio onoliko biljaka koliko ima bolesti.

PROČITAJTE I OVO

Narodni običaji i vjerovanja o biljkama: Samljeveno sjeme nevena pomaže da ulovite lopova….

U narodnim vjerovanjima je najprisutnije ono bilje s kojim je čovjek bio u svakodnevnom kontaktu ili je od njega imao najviše koristi. Ovdje pročitajte neka od narodnih vjerovanja o kupusu:

Listovi kupusa, ako se koriste kao oblog, izvlače groznicu. Želite li saznati za kakvu će te se osobu udati zavežite sebi oči i otiđite u vrt. Tamo napipajte kupus i iščupajte ga, pa provjerite njegovo korijenje. Ako je ravno, udat će te se za zgodnog muškarca, a ako je grbavo muž će vam biti ružan.
Bitno je također i da je na korijenju mnogo zemlje jer što je više zemlje na njemu muž će vam biti bogatiji. Ako se zasađeni kupus ne pretvori u glavice nego odmah ide u sjeme to je znak smrti u porodici