Narodna vjerovanja: NE DAJTE SVOJOJ DJECI DA BROJE ZVIJEZDE

Još od najstarijih vremena kruži priča da na Zemlji ima ljudi koliko ima zvijezda na nebu, tako da svako ima svoju zvijezdu.
Ona zasija kada se čovjek rodi, a pada ili nestaje kada umre.

Kada padne manja zvijezda, onda se završio život običnog smrtnika, a ako je veća, vjeruje se da se radi o nekom vladaru ili osobi koja je zadužila na neki način čovječanstvo

Po vjerovanju, djeci nije dozvoljeno da broje zvijezde jer ako naiđu na svoju, ona će pasti i dijete će umrijeti. Lična zvijezda nas stalno prati, kuda god da pođemo, zvijezda je sa nama.

U snu, kada je nesvjesni dio najaktivniji i gdje uvijek stoji tanka linija između života i smrti, naša zvijezda nikada ne spava, već neumorno bdi nad nama. I među zvijezdama ima dobrih i loših. Zajedno sa Suncem i Mjesecom žive u porodici, stalno se kreću i dogovaraju.

Zato se kaže da stanje na nebu odgovara onome na Zemlji. Na tom vjerovanju zasniva se nauka o zvijezdama koja treba da prepozna takva kretanja i kaže ljudima šta će im donijeti radost, a šta tugu.

Kada je neko uspješan u svom poslu, stekne nenadanu popularnost, dobije nagrade na lutriji, preživi neku nesreću, pronađe (recimo) ćup pun zlata i tome slično, za te ljude postoji jedna jedina opšta odrednica, a ona je, da su rođeni pod srećnom zvijezdom.

error: Content is protected !!