Naočale i inteligencija: Inteligentniji ljudi 30% češće nose naočale ili su predodređeni da ih nose u budućnosti

Bez obzira na naučne dokaze, u praksi u nekim poslovima klijenti više vjeruju ljudima koji nose naočale, jer im ulivaju povjerenje i uopšteno ih posmatraju kao bolje profesionalce.

Stručnjaci sa Univerziteta u Edinburgu obavili su rezultate opsežnog projekta čiji je cilj bilo utvrđivanje koji geni utiču na “opštu kognitivnu funkciju”, što je ključni pokazatelj inteligencije. Jedan od rezultata ukazao je i da ljudi sa većom kognitivnom funkcijom – puno češće nose naočale ili kontaktna sočiva.

Naučnici su analizirali 300.486 osoba koje su bile u dobu od 16 do 102 godine starosti, a rezultati su objavljeni u časopisu Nature Communications

Otkriveno je da je s inteligencijom povezano 148 gena, a inteligentniji ljudi su 30% češće nosili naočare ili kontaktne sočiva ili su genetski bili predodređeni da ih nose u budućnosti. Studija je pokazala da se pozitivna veza inteligencije i vida odnosi samo na ljude sa s miopijom ili kratkovidnošću.

Iako je generalno utvrđen odnos inteligencije i nošenja naočara, ljudi s većom kognitivnom funkcijom rjeđe su dalekovidi.

Studija je isto tako ukazala na vezu između visoke kognitivne funkcije i zdravstvenih problema, kao što su kardiovaskularne bolesti i hipertenzija i depresija.

Bez obzira na naučne dokaze, u praksi u nekim poslovima klijenti više vjeruju ljudima koji nose naočale, jer im ulivaju povjerenje i uopšteno ih posmatraju kao bolje profesionalce. Takođe, u jednom je ispitivanju 40% “zdravih” ispitanika reklo je da bi rado nosilo naočale, ako bi to značilo da će prije dobiti posao.