NAJINTELIGENTNIJI LJUDI SA ŠILJATOM OKRUGLOM BRADOM I DUGULJASTIM LICEM

Općenito, lica koja su procijenjena inteligentnijima su dulja, sa šire postavljenim očima, većim nosom i malo podignutim uglovima usnica, šiljatijom, manje okruglom bradom.

Naučnici iz Češke tvrde da imamo ugrađenu sposobnost da možemo procijeniti koliko je muškarac inteligentan, čim ga gledamo. Žene nismo u stanju procijeniti na taj način jer procjenu vjerovatno zamagljuje njihova atraktivnija pojava po kojoj ih se češće procjenjuje.

Tim čeških naučnika koristio je fotografije lica 40 muškaraca i 40 žena da bi se testirao odnos između izmjerenog kvocijenta inteligencije, percipirane inteligencije i oblika lica. I muškarci i žene bili su u stanju sa sigurnošću procijeniti prethodno izmjerenu inteligenciju muškaraca s fotografija.

Ovi rezultati sugeriraju da posmatrač može sa sigurnišću odmjeriti inteligenciju muškaraca ali ne i žena, gledanjem lica na fotografiji. Naučnici su zbunjeni kako to radimo jer rezultat nije zasnovan na simetriji lica. Sposobnost da s velikom sigurnošću sudimo o inteligenciji druge osobe ima svoju ulogu u svakodnevnoj socijalnoj interakciji i ima važne posljedice, pišu ovi naučnici u časopisu PlosOne.

Studija nije otkrila vezu između inteligencije, atraktivnosti pojave osobe i oblika lica. Naučnici kažu da ovo predstavlja samo kulturološki stereotip ali izgleda da neki još neidentificirani vizualni znakovi upućuju ljude u pravom smjeru.

Općenito, lica koja su procijenjena inteligentnijima su dulja, sa šire postavljenim očima, većim nosom i malo podignutim uglovima usnica, šiljatijom, manje okruglom bradom.