Najaktuelnija psihoterapijska metoda: Biblioterapija!

Vahida Djedović

U Beogradu je tokom proteklog vikenda, tačnije od 19. – 22. 10. 2017. u hotelu „M“ održan VII kongres psihoterapeuta, a glavna tema kongresa bila je „Moć psihoterapije“.

Kongres okuplja psihoterapeute iz svih krajeva bivše Jugoslavije, a sljedeće godine ovdje se održava evropski kongres psihoterapeuta. Iako ima nekoliko stotina psihoterapijskih modaliteta, svi oni imaju zajednički cilj: stručno usavršavanje i što bolja pomoć i posvećenost klijentima.

Neke od najčešćih tema koje su bile izložene na kongresu su:“ Sindrom Boga kod psihoterapeuta“; „Moć u psihoterapiji“; „Psihoterapijska moć“, „Zloupotreba moći u psihoterapiji“…, a našu zemlju predstavila je psihoterapeutkinja i književnica, Vahida Djedović, koja je, osim prezentacije rada pod nazivom „Detronizacija Boga“, organizovala radionicu iz biblioterapije pod nazivom „Moć bajke u psihoterapiji“.

Zbog sve veće popularnosti i korisnosti biblioterapije u zapadnoj Evropi, kolege i koleginice psihoterapeuti,  pokazali su veliko zanimanje za ovu radionicu.

Naša psihoterapeutkinja i književnica, koja je zasigurno najbolji poznavalac biblioterapije u regionu, jer ima obrazovanje i iz književnosti i iz psihoterapije, ima  preko deset godina kliničkog iskustva u ovoj oblasti, a na čemu je i magistrirala, Vahida Djedović iz Tuzle, sa svojom radionicom izazvala je naročitu pažnju.

Imajući u vidu neočekivanu zainteresovanost za ovo polje, Vahida će ubrzati rad na izdavanju nove knjige koju posvećuje biblioterapiji, a na kojoj već uveliko radi.

„Ovo će biti prva knjiga u regionu posvećena biblioterapiji, sa kliničkom praksom. Odavno se već znaju blagodeti pisane riječi, ali kod nas se do sada rijetko koristila. Biblioterapija je najstarija zapisana psihoterapijska metoda, a najpoznatija i najstarija biblioterapeutkinja na svijetu je Šeherzada iz „1001 noći“. Vjerujem da će moj angažman, kao i istraživanja koja sam radila i dobila korisne rezultate, ovaj vid psihoterapije uvrstiti kao obavezan tretman u psihijatrijskim ustanovama.“