NA OSNOVU OVE SLIKE PROCIJENITE KAKVA STE LIČNOST; VIDITE LI KOKOŠKU, LOBANJU ILI DŽINOVSKI POLNI ORGAN

Ovaj test se upotrebljava u kazneno-popravnim ustanovama (oko 20 odsto anketiranih psihologa otkriva da ga i dalje sprovodi) ili u kliničkoj psihologiji (80 odsto).

Teorija iza ovakvog procjenjivanja, koju je stvorio Herman Roršah tokom 1960-ih, jeste da spontani i neuvežbani odgovori testirane osobe otkrivaju duboke tajne ili značajne informacije o ličnosti subjekta, ili čak njegove najdublje misaone procese. Ovih dana, većina psihologa smatra da je ovaj metod nepouzdan u najboljem slučaju.

Ovo ne znači da se Roršahov test ne primjenjuje – koristi se kao mali dio koji upotpunjuje veliku sliku nečije ličnosti. Jedan od bitnih faktora je vrijeme potrebno za odgovor, pa tako svako oklevanje može biti znak manipulacije ili prikrivanja. Obično se primjenjuje u formatu prikazivanja jedne po jedne kartice, sa pauzama u kojima psiholog zapisuje svoje opservacije o testiranom.

Upotrebljava se za testiranje u kazneno-popravnim ustanovama (oko 20 odsto anketiranih psihologa otkriva da ga i dalje sprovodi) ili u kliničkoj psihologiji (80 odsto).

Psiholozi kažu da nema dobrih i loših odgovora, ali ima onih koji ukazuju na to da nešto jednostavno “nije u redu”. Recimo, tvrdnja “Na slici je…” se može smatrati lošom, dok je “bolji” odgovor “Ovo na slici izgleda kao…”

Što se tiče samog tumačenja mrlja od mastila, obično se koriste dvije vrste: crne i crno-crvene kartice. Generalno gledano, dobre, pozitivne asocijacije su odgovor koji se tretira kao poželjan, dok su negativne ili seksualne asocijacije one koje ukazuju na ličnost preokupiranu seksom, na primjer.

Na slici iznad, ljudi najčešće vide – pticu, i to kokošku. Osoba koja dosta vremena provodi razmišljajući o smrti mogla bi da vidi životinjsku lobanju sa rogovima, dok oni koji su pod seksualnom tenzijom imaju asocijaciju na čovjeka sa džinovskim polnim organom.

Bitno je zapamtiti da jedna kartica ne otkriva apsolutno ništa o osobi, već se koristi veći broj, kao i da se test sprovodi u strogo kontrolisanim uslovima (primjera radi, preporučuje se da sto iza koga sjedi psiholog bude na tačno preciziranoj visini).