Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): Ko ima NAJVIŠE ŠANSE ZA DOBRU I DUGOTRAJNU LJUBAVNU VEZU

Ovi Myers-Briggs tipovi imaju preko 70 posto šanse da budu romantično kompatibilni.

Ako ste ikada koristili Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), vjerojatno ste svjesni da u koji god ‘tip’ spadate, on može imati neke implikacije na vašu kompatibilnost s drugima.

Bilo da ste se usredotočili na nekoga posebnog ili samo želite znati za buduću referencu, evo dvije vrste kombinacija koje će vjerojatno biti kompatibilne u romantičnim vezama, prema istraživanju.

MBTI kombinacije kompatibilnosti koje treba tražiti. Postoje dvije specifične MBTI kombinacije koje su pokazale veću od 70% šanse za kompatibilnost u istraživanju, prema kliničkoj psihologinji Kristini Hallett, dr. sc.

To su ako su dvije osobe oboje ‘tipa’ osjetila/prosudbe (ESTJ, ESFJ, ISTJ ili ISFJ) ili ako su oboje intuicijski/osjećajni tipovi (ENFP, INFP, ENFJ ili INFJ).

Drugim riječima, ako i vi i vaš partner imate S i J u svom tipu MBTI, ili ako oboje imate N i F u svojim tipovima, postoji barem 70% šanse da ste romantični kompatibilni, donosi MBG.

Šta to zapravo znači? Počnimo s objašnjenjem para SJ.

Oni koji imaju S (za senzor) u svom tipu MBTI, primjećuje Hallett, često su orijentirani na činjenice i detalje kada je u pitanju način na koji prikupljaju i obrađuju informacije. A J (za ocjenjivanje) znači nekoga ko cijeni strukturu, rasporede i jasna očekivanja kada je u pitanju način na koji pristupaju životu.

Prema Hallettu, ljudi koji imaju i S i J su ‘ukupno više utemeljeni u stvarnosti, više se temelje na činjenicama i imaju logičniji pristup’, a dvije osobe koje dijele ovaj pristup životu vjerovatno će biti kompatibilne.

Što se tiče NF-ova, N (za intuiciju) se daje ljudima koji više naginju apstraktnom razmišljanju i tumačenju kada prikupljaju informacije, kaže Hallett. F (za osjećaj), slično, vrti se oko ljudi koji su više privučeni područjem emocija, odnosa i vrijednosti.

Dvije osobe s N i F također bi vjerovatno bile kompatibilne na temelju ovog istraživanja. Osoba iz NF-a ‘će lakše razumjeti i povezati se s nekim drugim tko je također sposoban koristiti i osloniti se na osjećaje, na povezanost s drugima i koji pristupa razmišljanjima o široj slici’, objašnjava Hallett.

Dok se kompatibilnost u konačnici svodi na dvije specifične osobe i način na koji one pristupaju odnosima, testovi osobnosti poput MBTI-a nude nam indicije temeljene na istraživanju o tome s kim bismo mogli biti najkompatibilniji.

Hallett dodaje da je općenito dobar znak imati barem dva zajednička slova. I to ima smisla: općenito je veća vjerovatnost da će ljudi biti kompatibilni s onima koji dijele barem neke slične osobine i osobnosti kao i oni.

Riješite test i saznajte koji tip osobnosti posjedujete

Kako biste saznali koji je vaš tip osobnosti, riješite Myers-Briggsov test. Ovo je jedan od najkorištenijih testova osobnosti na svijetu.

Test osobnosti se bazira na 93 pitanja i grupira ljude ovisno o odgovorima, u jedan od 16 mogućih tipova ličnosti. Test usmjerava pažnju i promatra inteligenciju, emocionalnu zrelost, interese i potencijalne psihološke smetnje.

O popularnosti testa, govori i činjenica koja kaže da ga prema nekim podacima, godišnje riješi oko dva milijuna ljudi. Poslodavci ga daju ispunjavati kandidatima za posao kako bi vidjeli odgovara li njihova osobnost opisu posla i očekivanjima. Test se koristi i na fakultetima, državnim agencijama. Baziran je na 4 oprečna tipa – ekstrovert (E) ili introvert (I), senzualni (S) ili intuitivni (N), logični, misaoni (T) ili osjećajni (F), skloni predrasudama (J) ili otvoreni (P).