Možete li se predozirati vitaminima?

Uzimanje raznih vitamina dio je svakodnevne rutine miliona ljudi širom svijeta. Iako su upute za sigurno doziranje navedene na većini pakovanja dodataka prehrani (suplemenata), uobičajena je praksa uzimati nešto više od onoga što se preporučuje.

Potrošači su zatrpani informacijama koje im govore da uzimanje visokih doza određenih vitamina može biti korisno za njihovo zdravlje na mnogo načina. Treba znati i razlikovati fiziološke od terapijskih doza. Međutim, uzimanje prevelikih doza nekih nutrijenata može biti opasno.

Vitamini rastvorljivi u vodi (hidrosolubilni) se lako izlučuju iz organizma, dok se vitamini rastvorljivi u mastima (liposolubilni) mogu skladištiti u ćelijama i tkivima. Zato liposolubilni vitamini (vitamini A, D, E, K) imaju veći potencijal da kod predoziranja dovedu do toksičnosti, iako se to ponekad može desiti i sa hidrosolubilnim vitaminima.

Potencijalni rizici uzimanja previše vitamina

Kada se konzumiraju prirodno, putem hrane, malo je vjerovatno da će ovi nutrijenti uzrokovati štetu, čak i kada se konzumiraju u velikim količinama. Ipak, kada se uzimaju u koncentriranim dozama u obliku dodataka prehrani ili lijekova, lako je uzeti previše, a to može dovesti do nepovoljnih zdravstvenih ishoda. Znači, povedite računa o količini vitamina koje unosite u dodatacima prehrani ili se konsultujte sa zdravstvenim radnicima.