Možete li “iz prve” riješiti poznati test sa svijećom?

Da li ste čuli sa “problem sa svijećom”? Test je prvi put predstavljen 1945. i imao je nevjerovatno jednostavnim rješenjem. Ipak, kada je podjeljen ispitanicima ispostavilo se da mali broj ljudi može tačno da ga riješi.

Test “problem sa svijećom” je napravio geštalt psiholog Karl Danker, prilično nesretna ličnost u svijetu psihologije, čovjek koji se cijelog života borio sa depresijom i na kraju izvršio samoubistvo 1940. u 37. godini života.

Danker je prvobitno predstavio ovaj test u svojoj tezi o zadacima za rješavanje problema na Univerzitetu Clark. “Problem sa svijećom” je posthumno objavljen 1945. i testiran.

Ova psihološka zavrzlama danas je poznata pod nazivima “problem sa svijećom”, “zadatak svijeća” i “Dankerov problem sa svijećom”. To je kognitivni test koji mjeri uticaj “funkcionalne fiksacije” na sposobnost rješavanja problema.

Ako vam ovo posljednje zvuči komplikovano, ne brinite! Pokušajte da riješite test i biće vam mnogo jasnije.

“Problem sa svećom”

Nalazite se u sobi u kojoj postoji samo sto, postavljen uza zid. Na njemu se nalazi kutija šibica, kutija špenadli (za tablu od plute), i jedna svijeća.

Vaš zadatak je da upalite i zakačite svijeću o zid tako da vosak ne kaplje ni na sto, ni na pod.

Kako ćete riješiti ovaj zadatak?

Kada budete bili spremni, odgovor potražite dole.

Rješenje

Postoje dva rješenja ovog logičkog problema, ali oba zahtjevaju da razmišljate “izvan kutije”.

Ili izvadite šibice iz kutije, zakačite kutiju špenadlama za zid, i postavite svijeću na nju, ili ispraznite i pričvrstite za zid kutiju sa špenadlama i postavite svijeću na nju.

Lako, zar ne? Ipak, pokazalo se da najveći broj ispitanika kojima je dat ovaj zadatak ne zna da ga riješi. Danker navodi da takvi ljudi spadaju u prosjek i imaju tendenciju ka “funkcionalnoj fiksaciji” – mentalne blokade vezana za korišćenje poznatih objekata na novi način prilikom rješavanja problema.

Konkretno u ovom slučaju, ključni predmet je kutija – kako u njoj stoje šibice/špenadle, ispitanici obično ne mogu da je vide kao predmet koji ima bilo kakvu drugu funkciju.

Kada su šibice/špenadle postavljane van kutije, ispitanici su mnogo lakše rješavali problem.

Dankerov zaključak? Ne vezujte se za uobičajene funkcije poznatih predmeta. Razmišljajte “izvan kutije”!