MOŽDANE VIJUGE: U koje doba godine ljudi imaju najbolje pamćenje?

Da li ste ikad razmišljali o razmišljanju? A o pamćenju? Naime, studija iz Belgije sugeriše da određeno doba u godini ima uticaj na moždane vijuge te da nam je koncentracija najbolja u maju, a najgora u decembru, dok je kratkoročna memorija najbolja u jesen, a najgora u proljeće.

Koautor studije Giles Vandervale sa Univerziteta u Liegeu tvrdi da istraživanje u koje je uključeno 28 mladih ljudi i još nije zaključeno pokazuje da godišnje doba i te kako ima uticaj na pamćenje.

Ovakav efekat je izraženiji, kaže Vandervale, kod onih ljudi koji pokazuju sezonski afektivni poremećaj, vrstu depresije koja se javlja u jesenjem i zimskom periodu.

Uticaj godišnjih doba, napominje Vandervale, dugo je već poznat kod životinja u periodu reprodukcije i hibernacije, a poznat je i uticaj vremena na raspoloženje. Kod većine ono se popravlja tokom sunčanih perioda. Godišnja doba takođe utiču na hormone, imunološki sistem i neurotransmitere u mozgu, kao i molekule koje služe za prenos informacija među nervnim ćelijama.

Vandervale i kolege proučavali su 14 žena i 14 muškaraca u dobi od 21 godinu u različito doba godine. Učesnici istraživanja proveli su četiri i po dana u laboratoriji, gdje nisu mogli biti u doticaju s vanjskim uslovima. Skeniranjem mozga provjeravali su njihove sposobnosti koncentracije i kratkoročnog pamćenja.

Pokazalo se da je koncentracija kod ispitanika najbolja u maju, a najgora pred zimu u decembru. Kratkoročna memorija pokazala se najboljom u jesen, a najgorom u proljeće. Vandervale kaže da razlike u funkcionisanju mozga nisu detektovane dan po dan, ali da su promjene ipak uočene. Još nije jasan mehanizam uticaja godišnjih doba na mozak, a pretpostavlja se da bi važni elementi mogli biti vlaga u vazduhu, temperatura, dužina dana, čak i društvene interakcije među ljudima.

Doc. dr Ksenija Gonda s Univerziteta “Semmelweis” u Budimpešti izjavila je da je ova studija važna jer pruža uvid u bolje razumijevanje načina na koji se ljudi prilagođavaju svom okolišu. Može se očekivati, istakla je, dodatni napredak u dijagnosticiranju i terapijama za sezonski afektivni poremećaj.

“Kada je riječ o sezonskom afektivnom poremećaju, uglavnom se fokusiramo na simptome raspoloženja, a ne uzimamo u obzir zaboravnost i gubitak pamćenja”, rekla je Gonda.