Moć zapažanja: KOJE SU RAZLIKE MEĐU OVE TRI MAČKE?

Odgovor je: sve tri se razlikuju. Prva ima sve, druga nema nokte na zadnjim nogama, treća nema obrve.