Mistični Zar rituali: Afričke sveštenice muzikom i plesom istjeruju demone i liječe ludilo

Afrička kultura i rituali predstavljaju veoma složenu temu za proučavanje i razumijevanje. Ti rituali mogu se razlikovati zavisno od određenog plemena ili kulture, a svi oni imaju određenu svrhu.

Ples i muzika se od davnina koriste kao sastavni dio religijskih i magijskih rituala ljudskih zajednica širom svijeta. Ni jedan od tih obreda se ne može zamisliti bez muzike, koja za cilj ima povezivanje sa višim duhovnim svijetovima ili bićem. Prema vjerovanju starih afričkih naroda, mnogi od tih bića su demoni koji se nalaze svuda oko nas. Ta demonska bića opsjedaju ljude, upravljaju njihovim mislima, postupcima i često izazivaju teške psihičke poremećaje i mentalna oboljenja.

U ovakvim slučajevima, porodica oboljele osobe se obavezno za pomoć obraća moćnim sveštenicama koji svojim ritualima uspostavljaju kontakt sa nevidljivom demonskom silom, te muzikom, plesom i izazivanjem transa tjeraju demone nazad u podzemni svijet.

Muzika i ples – najmoćniji lijek

Za većinu nas, muzika nam je od rođenja bila omiljeni i najčešći oblik zabave. Ipak, ona ne služi samo da nam popravi raspoloženje nakon teškog dana  – muzika i liječi. Muzika može pomoći pri liječenju raznih oboljenja, a u kombinaciji sa adekvatnim plesom i ritualom postaje moćno sredstvo za liječenje najtežih fizičkih i psihičkih poremećaja.

U zemljama poput Sudana, Egipta i Etiopije, posebno među siromašnijim društvenim slojevima vijekovima postoji vjerovanje da ukoliko lijekovi i savremena medicina ne mogu pomoći opsjednutom, posrijedi moraju biti „demonske sile“.  Nakon što sveštenica utvrdi da je osoba zaista opsjednuta, nalaže se sprovođenje magičnog rituala „Zar“, čiji je cilj da se stupi u kontakt sa duhovima koji napadaju žrtvu i da se sazna zbog čega to čine.

Kada se duhovi odobrovolje, bolest će nestati, tako da je ovaj ritual istovremeno i liječenje i poklon duhovima kako bi se nagovorili na odlazak. Često oni koji se jednom podrvgnu Zar ritualu i budu izliječeni, kasnije redovno sudjeluju u ovim ceremonijama.

 Svaki demon ima svoj ritam

Za razliku od većine savremenih religijskih tradicija, žene imaju ključnu ulogu u izvođenu Zar plesa. One su poštovane sveštenice i smatraju se zaštitnicama ovog plesa. Tokom Zar rituala, muzika i ples imaju ključnu ulogu u postavljanju dijagnoze i u liječenju odnosno egzorcizmu.

Stari afrički narodi vjeruju da svako duhovno biće, a posebno demoni imaju svoj ritam. Kada sveštenice počnu da sviraju ritam baš tog demona koji opsjeda žrtvu, ona odjednom osjeti nekontrolisanu želju da pleše, da se trese i pada u trans. Karakteristični pokreti Zara su gibanje naprijed-nazad gornjim dijelom tijela i zabacivanje glave. Tokom rituala, svi prisutni plešu potpuno slobodno, ponavljajući neke jednostavne pokrete iz njihovog tradicionalnog plesa.

Ritual se obavlja u velikoj prostoriji, dok su muškarci u džamiji na molitvi, žene se okupljaju i počinju sa ritualom. Centralni dio ceremonije je oltar, odnosno okrugli tanjir postavljen na platfornu u središtu prostorije, a prekriven je bijelom plahtom na koji se postavljaju darovi poput suhog voća ili cvijeća. Glavna sveštenica ili kodija posmatra pacijenta i njegove pokrete i na osnovu njegovih reakcija zaključuje o kojem je demonu riječ.

Kako ritual odmiče, oboljela osoba pada u stanje transa, oči joj se sklapaju i počinje energično plesati potpuno nesvjesna svijeta oko sebe. Na samom vrhuncu obreda, žrtva pada na pod, a kodija izvlači demona iz tijela i prinosi mu žrtvu u vidu životinje. Nakon toga, zaposjednuta osoba dolazi svijesti, ustaje potpuno izliječena i osjeća istinsko duševno pročišćenje.

Mentalno i emocionalno oslobođenje

Moderna medicina je pokušala dati objašnjenje zašto ovaj ritual ima tako pozitivno djelovanje na ljudsku pishu i emocionalno stanje. Došlo se do zaključka da ples „do iznemoglosti“ u ljudskom tijelu povećava nivo serotonina, što ima nevjerovatne efekte na liječenje psihosomatskih bolesti i duševnih poremećaja.

Glavna poruka koju ovi ritualni plesovi imaju za pomenute afričke zemlje jeste zabava, moć slobodnog i nesputanog duha koji liječi. Zar ples je na neki način i bijeg od sumorne stvarnosti i terapija za sve one kojima moderna medicina nije izašla u susret i one koji se ne uklapaju u društvene norme.

Zar rituali su događaji koji imaju veliku važnost za cijelu zajednicu jer ples promoviše oslobađenje od društvenih, duševnih i estetskih okova i očekivanja, kao i veoma intiman vid komunikacije sa duhovnim bićima koji nas okružuju.

(aura.ba)