Mentalno zdravlje: Pet najčešćih zabluda koje skoro svi imaju

Svaka peta osoba na svijetu suočava se sa problemima mentalnog zdravlja, bilo kada tokom života. Ipak, mnogi ljudi pate sa svojim simptomima u tišini. Stigma koja i dalje okružuje probleme mentalnog zdravlja sprečava ih da zatraže pomoć koja im je neophodna. Uprkos stalnim naporima edukovanja javnosti o mentalnom zdravlju, zablude i dalje postoje. Prije nego što uspijemo zaustaviti stigme, potrebno je odbaciti sledećih pet zabluda.

  • Mentalno ste zdravi ili ste mentalno bolesni. Slično načinu na koji fizički zdrava osoba može imati manje zdravstvene probleme (primjera radi, bol u koljenu ili leđima) i mentalno zdrava osoba može doživjeti emocionalni problem ili više njih. Mentalno zdravlje je kontinuum, a ljudi mogu pasti bilo gdje na tom spektru.
  • Mentalno oboljenje je znak slabosti. Veoma je uvriježeno mišljenje da su osobe koje pate od depresije, anksioznosti ili drugih metalnih poremećaja “mentalno slabe”. Mentalna snaga nije isto što i mentalno zdravlje. Baš kao što neko ko ima dijabetes može biti fizički snažan tako i neko ko ima depresiju može biti mentalno snažan. Svako može donijeti odluku da izgradi mentalnu snagu, bez obzira na to da li se susreće sa problemom mentalnog zdravlja.
  • Ne možete spriječiti probleme mentalnog zdravlja. Sigurno ne možete spriječiti nastanak i razvoj svih problema mentalnog zdravlja – faktori poput genetike i traumatičnih životnih epizoda svakako igraju bitnu ulogu. Međutim, svako može preduzeti određene korake kako bi poboljšao svoje mentalno zdravlje i spriječio dalje mentalne probleme. Uspostavljanje zdravih navika – konzumiranje zdrave hrane, dovoljne količine sna, redovno vježbanje – može, na duge staze, poboljšati vaše zdravlje. Slično tome, oslobađanje od destruktivnih mentalnih navika, kao što su samosažaljenje ili ponovno oživljavanje prošlih, bolnih događaja može, takođe, učiniti čuda za vaše mentalno blagostanje.
  • Ljudi sa mentalnom bolešću su nasilni. Nažalost, kada mediji spominju mentalna oboljenja, to je najčešće povezano sa nekom kriminalnom radnjom ili slučajevima nasilja u porodici. Iako se na ovaj način većina nasilnih kriminalaca predstavljaju kao osobe koje su mentalno oboljele, većina ljudi sa problemima mentalnog zdravlja nije nasilna. Siromaštvo, zloupotreba alkohola i opojnih droga, nezaposlenost i slične društvene situacije razlozi su zbog kojih veliki broj ljudi čini nasilna djela.
  • Mentalna oboljenja su neizlječiva. Nisu svi problemi mentalnog zdravlja izlječivi – šizofrenija, na primjer, ne može se izliječiti. Ali, većina mentalnih zdravstvenih problema može se liječiti.

(minimagazin.info)