Mentalno zdravlje: OVO SU SIGURNI ZNACI DA STE “PUKLI”, DA VAM JE SVEGA PREKO GLAVE!

Ukoliko je svih pet u tekstu navedenih znakova prisutno duže od dve nedjelje, treba potražiti stručnu pomoć

Osjećaj pesimizma, gubitka entuzijazma, ličnih mogućnosti i dostignuća, kako na poslu tako i na privatnom ličnom planu, jednom rječju naziva se „sagorjelost“, i to je nov termin. Prema novom istraživanju, sagorjelost negativno utiče na mentalno i na fizičko zdravlje ljudi, a inače je problem široko rasprostranjen skoro svuda u svijetu.
Na zapadu se naziva „Burned Out“, a kod nas u žargonu zvuči kao pitanje: „Da li ste pukli?“

Sagorjelost se često povezuje sa depresijom, stresom, anksioznošću i drugim mentalnim i fizičkim problemima koji su samo u Americi u 2007. pogodili skoro 75% cjelokupnog stanovništva.

Nakon velikog broja istraživanja, sagorjelost se može prepoznati po pet slijedećih simptoma ili znakova:
1. Bol – stalna glavobolja i bolovi u mišićima i zglobovima
2. Bijes – stalni osjećaj ljutnje
3. Indiferentnost – gubitak motivacije i interesovanja
4. Negativnost – osjećaj pesimizma i cinizam
5. Umor – osjećaj fizičkog i emocionalnog zamora

Po mišljenju istraživača, sagorjelost kao i svi drugi mentalni i fizički problemi, zahtijeva stručnu pomoć. Ukoliko je svih pet navedenih znakova prisutno duže od dve nedjelje, treba potražiti stručnu pomoć.

Za mnoge osobe koje navedene znakove ne smatraju opasnim, da bi se potražila stručna pomoć postoji mogućnost samopomoći koja podrazumijeva fokusiranje na slijedeće oblasti: vježbanje, pažnja, spavanje, socijalizacija i ishrana. Istraživanja su pokazala da zdrave navike u navedenim oblastima dovode do mentalnih i fizičkih poboljšanja.

Preporuka je praktikovati 30 minuta dnevne vježbe, fokus pažnje najmanje 10 minuta dnevno, redovno 8 časova spavanja, zdravu ishranu i svakodnevni kontakt sa porodicom i prijateljima. Primjenom navedenih pravila može se sačuvati pozitivan životni duh i optimizam, a sagorjelost baciti u zaborav.