Meditacijom do unutrašnjeg mira

Navodimo vam vrste, elemente i primjere meditacije.

Postoji više vrsta meditacije i tehnika opuštanja koje imaju komponente meditacije. Sve one imaju isti cilj – postizanje unutrašnjeg mira.

Neke od najzastupljenijih:

vizuelizacija (vid meditacije sa zamišljenim slikama mjesta ili situacija koje smatrate opuštajućim)
mantra (tiho ponavljanje riječi, misli ili fraze radi bolje koncentracije)
svjesnost (povećana svest o prihvatanju sadašnjeg života i posmatranje svojih misli i emocija bez presude)
„ki gong“ (kombinacija opuštanja, kretanja i vježbi disanja) – dio tradicionalne medicine u uspostavljanju „tai či“ (oblik nježnije borilačke vještine u vidu sporijih gracioznih pokreta i tehnike disanja)
transcendentalna meditacija (tiho ponavljanje lično dodijeljene mantre na specifičan način bez napora ili potrebe za koncentracijom)
joga (niz položaja tijela i kontrolisana tehnika disanja koje opušta tijelo i umiruje um)
Osim vrsta meditacije, postoje i elementi meditacije koji, u zavisnosti od funkcija, pomažu tokom meditacije. Neki od najčešćih elemenata meditacije:

fokusirana pažnja
opušteno disanje
tiho okruženje
udoban položaj

Navedenim elementima dobija se maksimalan pozitivan efekat meditacije. U meditaciji možete učestvovati u grupi ili u centru za meditaciju, a možete je primjeniti i sami. Ona može biti formalna ili neformalna i prilagođena vašem stilu života.

Neke osobe pristupaju meditaciji kao dijelu svakodnevne rutine, a neke je primjenjuju povremeno, po sopstvenoj potrebi ili želji.

Najčešći primjeri funkcionisanja samostalne meditacije:

duboko disanje (dobro je za početnike, podrazumjeva koncentraciju na slušanje udisaja i izdisaja, ukoliko misli odlutaju, vratiti polako pažnju na disanje)
skeniranje tijela (tehnika usmjeravanja pažnje na različite dijelove tijela, posebno na one gdje se osjeća bol ili napetost)
ponavljanje mantre (najčešće osobe koriste ponavljanje religijske molitve, zavisno od vjeroispovesti)
hodajuća meditacija (usporeni tempo hodanja gdje nije bitna destinacija, već je pažnja usmjerena na pokrete u kombinaciji sa ponavljajućom rečenicom, pjesmom ili tekstom)
molitva (najpoznatiji primjeri meditacije na svetu, usmene i pismene, nalazi se u vjerskim tradicijama i kulturama)
literatura (čitanje religijskih knjiga ili pjesama i razmišljanje o njihovom značenju, kao i razmjena mišljenja o knjizi ili pjesmi sa prijateljima)
usmjeravanje ljubavi i zahvalnosti (usmjeravanje pažnje na sveti objekat ili biće, analiza, divljenje i zahvalnost izražena u mislima prema biću ili predmetu – dio su meditacije).
Na kraju treba naglasiti da meditacija zahtjeva i vještinu. Ukoliko ona povećava stres, ne treba je primjenjivati. Uobičajeno je da vaš um odluta tokom meditacije bez obzira na to koliko dugo vježbate meditaciju. U tom slučaju, pokušajte polako da vratite fokus na željeni cilj.

Dosta ljudi eksperimentiše sa više vrsta meditacija dok ne sazna koja najviše odgovara njihovim potrebama u tom trenutku. Treba znati da ne postoji pogrešan način meditacije. Najbitnije je da smanjite stres i da se bolje osjećate.

error: Content is protected !!