MARKETING

AURA – MAGAZIN ZA ZDRAVIJI ŽIVOT, KULTURU ŽIVLJENJA, ALTERNATIVNU MEDICINU I SUDBINE

Džemala Bijedića 185 Sarajevo, 71 210 Ilidža BiH

Hiljade posjeta i različitih internet posjetitelja iz BiH i svijeta mjesečno; hiljadama otvaranja stranica u istom periodu na aura.ba portalu, doprinosi maksimalnom uspjehu Vaše reklamne kampanje.

Upite o prodaji oglasnog prostora molimo uputite izravno na marketing službu Revije press, d.o.o .

IZDAVAČ: Revije press d.o.o.

Telefon: +387 33 767 566   E-MAIL: [email protected]

Adresa: Džemala Bijedića 185, 71000 Sarajevo