MANJAK VITAMINA D – KRAĆI ŽIVOTNI VIJEK

Naučnici s bečkog univerziteta su sudionike istraživanja pratili 20 godina, a niska koncentracija vitamina D bila je povezana s utrostručenjem rizika za smrt tokom promatranog razdoblja.

Najizraženije je bilo povećanje rizika za smrt od komplikacija dijabetesa.

Ranije studije su povezale prenisku koncentraciju vitamina D u krvi s povećanjem rizika za hipertenziju, neke tipove raka te autoimune bolesti poput multiple skleroze. Novi nalazi sugeriraju kako se optimalna koncentracija vitamina D kreće oko 50 nnmol/l.