Malo par, malo nepar: KOJI STE ASTROLOŠKI TIP?

U zavisnosti od toga da li ste rođeni parnog ili neparnog dana, mjeseca i godine, pripadate jednom od 6 astroloških tipova, a svaki od tipova ima svoje karakteristike i specifičnosti.

I tip – rođeni neparnog dana, parnog mjeseca i parne godine (npr. 9. 4. 1982.)
Vas odlikuje umjerenost na emotivnom, duševnom i duhovnom planu, kao i uravnoteženost na ostalim planovima i nivoima. Imaćete uspjeha ako se budete bavili prirodnim naukama. Vi ste, recimo, rođeni matematičar i fizičar, mada ne biste bili ništa lošiji biolog, botaničar ili ekolog. Ne reagujete burno na stvari i pojave. Vas kao da ništa ne iritira. Vedre ste prirode i volite jednostavan život.

II tip – rođeni neparnog dana, neparnog mjeseca i parne godine (npr. 9. 3. 1982.)
Vi ste emotivna osoba, mada to veoma vješto prikrivate. Drugi ne znaju mnogo o vama, vrlo ste zagonetni za okolinu. Ne pričate mnogo, čak ni svojim najbližima, o vlastitim planovima i namjerama. Za vas je ćutanje tajna uspjeha. Ako se budete bavili umjetničkim stvaralaštvom, stvorićete djela izuzetne estetske vrijednosti.

III tip – rođeni parnog dana, neparnog mjeseca i parne godine (npr. 8. 3. 1982.)
Rijetko se sreće tako uravnotežena osoba kao što ste vi. Ipak, za svoju okolinu – vi ste hladan čovjek. Od vas se pomalo zazire, jer ste u svakoj prilici hladni i odmjereni. Vama idu od ruke poslovi u organizaciji širih razmjera; znate da nametnete svoju volju okolini, da podredite one koji vas slušaju i poštuju. Nepoznate su vam duševne i duhovne krize, savršeno se nosite sa svim problemima.

IV tip – rođeni parnog dana, neparnog mjeseca i neparne godine (npr. 8. 3. 1981.)
Vi pomalo naginjete misticizmu i okultnim učenjima, iako sebe smatrate praktičarem, racionalistom, čovjekom od akcije. No, to vam ni najmanje ne smeta u rješavanju životnih problema. Dobro je kad čovjek uspostavi ravnotežu između ezoterijskog i realnog, između duhovnog i fizičkog svijeta. Možete se okušati u svim disciplinama, u mnogim učenjima i naukama. Sve je podjednako vrijedno za vas: ničemu ne dajete prvenstvo, i upravo je to najbitnije. Trebalo bi da budete uspješan vajar, skulptor, slikar, neimar.

V tip – rođeni neparnog dana, parnog mjeseca i neparne godine (npr. 9. 4. 1981.)
Vi ste graditelj i stvaralac materijalne kulture. Za vas će biti uspješan brak sa osobom iz bilo koje numeričke podvrste, jer ste vi osoba harmonije, sklada, jedinstva. Posvetite se arhitekturi, mada možete biti uspješni i u poslovima koji se odnose na prirodne nauke, jer ste po prirodi otvoreni, dinamični i sugestivni.

VI tip – rođeni parnog dana, parnog mjeseca i neparne godine (npr. 8. 4. 1981.)
Vi ste dvaput zemaljski, a jednom nebeski broj, pa vam je stoga mnogo bliži fizički svijet. Mogli biste biti dobar ljekar, hirurg, psiholog ili psihijatar. Vama je suđeno da pomažete drugima, da ih spasavate, da im se nađete u nevolji. Imate širok uvid u sve oblasti, mada vas ne privlači mnogo mistika i okultizam. Vi ste racionalan tip, osoba koja ne vjeruje previše u natčulno i onostrano.