Magija za vraćanje dugova i “puniji” novčanik: šta treba uraditi za vrijeme Punog mjeseca?

Narodna vjerovanja za nafaku i novac u kući imaju svoju snagu, čak i kada su bankomati u modi

Da bi naš novčanik postao ”magnet” za novac, on mora biti od prirodnih materijala i u njega je preporučljivo staviti žir, kako bi uvijek bio pun novca.
Magija za vraćanje dugova je u tome što u vreme punog mjeseca nov, ne korišćen, ključ treba staviti na raskrsnicu i tri puta obići oko njega uz slijedeće riječi:

“Silo oko mene sažali se na mene. Oprosti mi moju glupost i podari mi drugu šansu. Neka tako bude”.

Ovaj ključ treba nositi sa sobom sve dok se ne oslobodite duga.