Lov na polovnjače

Za aura.ba piše Vahida Djedović: psihoterapeut i književnica

U srednjem vijeku, žene koje su bile udovice, odnosno žene za koje se nije imao ko zauzeti, proglašavane su vješticama i bivale spaljivane ili prognane.

Papa Inocent VIII je 5. decembra, 1484. je izdao bulu kojom oštro osuđuje vještičarenje i bavljenje čarobnjaštvom. Ovlastio je dvojicu inkvizitora da riješe te probleme.

Vještice su bile žene, koje su se, uglavnom bavile nadriljekarstvom, skupljale trave i liječile bolesne ljude. Zbog svojih vještih ruku i znanja koje su posjedovale, prozivane su vješticama i spaljivane na lomačama.

Šta možemo naučiti iz ovog mračnog poglavlja ljudske povijesti?
Možemo naučiti puno toga. Na primjer, danas se žene, one žene koje su pametne i vješte, a koje imaju određeni broj godina i koje nemaju muževe, ne nazivaju vješticama. Danas se te žene nazivaju polovnjačama.

Tačno  533 godine poslije pape Inocenta VIII, Predsjednošvo Bosne i Hercegovine, ovlastilo je jednog inkvizitora- modnog mačka, po imenu Dženan Selimbegović, da se uhvati u koštac sa polovnjačama. Prve na spisku su Sanela Prašović- Gadžo i Arijana Saračević, zbog toga što eto, nisu zadovoljile njegove brendirane kriterije. Naveo je da jedna ima loše izblajhanu kosu, a druga sfušereni kolagen.

Ranije su se vještice prepoznavale po mladežima ili biljezima, a danas, vještice, tj. polovnjače, po jeftinom brendu, jer Predsjedništvo BiH upošljava dizajnere-modne mačke, koji imaju visoku svjesnost o brendu, pa Mace i Cice ocjenjuju sa vrlo visokim ocjenama, jer one, eto imaju 50 nijansi onih brendova koji su po njihovim propisima.

Budući da sam i sama osumnjičena da sam polovnjača, jer imam ostatke laka na odsječenim noktima, sjedim evo i čekam nekog inkvizitora koji će doći da me ispituje i iznudi priznanje. Ali, ne mora dolaziti i iznuđivati. Dobrovoljno priznajem da sam polovnjača, jer pored ostataka laka na noktima ruku, jutros sam, zbog nedovoljno isturpijanog nokta na nožnom palcu, poderala čarapu.

Mi, polovnjače, nemamo vremena satima sjediti u brendiranim salonima kako bismo dobile 50 nijansi koječega. Mi, polovnjače, moramo učiti i završavati fakultete kako bismo zaradile same za sebe, jer nemamo muževe ili nekog dizajnera – modnog mačka, koji bi nam preporučio najbolje brendirane salone. Mi, polovnjače, sve moramo same: rađati djecu, razvijati pite i biti mozgom osviještene, ali to je neshvatljivo za ove današnje inkvizitore – modne mačkove.

(aura.ba)