Ljubavne legende: ŠTA KAZUJU LEGENDE O SAFIKADI, DIVI GRABOVČEVOJ I GAZI DJEVOJCI?

Tragične ljubavi i mistične djevojačke sudbine nezaobilazna su tema narodnih predaja koje su se prenosile sa koljena na koljeno. Neke od njih su zapisane, a većina ih još uvijek kruži u narodu kao “usmena pripovijest”. Najviše legendi u kojima se pominje žena – nevjesta vezuju se za “svatovska groblja”, velike gradnje, tajanstvene pećine i vrletne stijene sa kojih su djevojke zbog nesretne ljubavi skokom u ambis skončavale život.

Nadaleko je poznata legenda o Djevojačkoj pećini u Brateljevićima kod Kladnja, u kojoj je zbog opklade da će u gluho doba noći natočiti vodu, skončala djevojka kojoj je prepuklo srce od straha, te Djevojačka stijena kod Fojnice, koja je po predaji spasiteljica za nerotkinje. Poznata je i predaja o Anicinoj stijeni kod Gornjeg Vakufa/Uskoplja, sa koje je u ambis skočila “lipa” Anica u bijegu od neželjenog momka.

Ipak, ove predaje ostaju u sjenci legendi o lijepoj Safikadi iz Banja Luke, lipoj Divi Graboćevoj od Prozora/Rame i fojničkoj Gazi djevojci.

Safikadina ljubav

Jedna od legendi o lijepoj Safikaduni ili Safikadi, kazuje kako je ova mlada i lijepa Banjalučanka zbog neostvarene ljubavi prema vojniku koji je služio u obližnjoj tvrđavi Kastel uzela sebi život. Postoji nekoliko varijacija na detalje oko ove ljubavne tragedije. Po nekim izvorima Safikaduna je skončala život tako što je stala ispod topa koji je svakim danom salvom označavao podne. Druga legenda kazuje o lijepoj i prkosnoj Safikadi koja se svjesno oglušila na zapovjed austrougarskog vojnika i tako stradala.

Po nekim izvorima Safikaduna je bila zaljubljena u naočitog askera vezirske vojske. Drugi izvori opet kazuju da se zagledala u austrijskog vojnika, zaljubila se, a kako takva ljubav nije naišla na odobravanje njenih roditelja, „zagrlila“ je top i stradala. Da je ljubav bila velika i obostrana, nakon njene smrti i kazuje i podatak da je austrijski vojnik je izvršio samoubistvo.

Bilo kako bilo, ova tragedija banjalučkog Romea i Julije vremenom je prerastla u legendu i postala simbolom ljubavi i vjernosti u gradu na obalama Vrbasa.

Divina tragedija

Jedna od poznatijih predaja prozorsko/ramskog kraja, svakako je legenda o lipoj Divi Grabočevoj. Legenda kazuje da se dolaskom Turaka u Bosnu u mladu Divu zagledao Tahirbeg koji je želio pridobiti njeno srce. Kako se lipa Diva nije željela za njega udati, njen otac (Luka Grabovac) da bi je zaštitio, poslao je kod nekog čovjeka kako bi mu čuvala ovce.

Tahirbeg je ubrzo saznao gdje je mlada Diva, otišao je do nje, a nakon njenog odbijanja zario joj je nož u srce. U vjerodostojnost ove legende kazuje podatak da je 1909. godine Ćiro Truhelka iskopavajući navodni grob Dive Grabovčeve njemu pronašao kosti i lobanju mlade djevojke za koju se utvrdilo da je imala između 16 – 18 godina. Od tada su počela i hodočašća na njezin grob, a Diva je ostala inspiracija mnogim pjesnicima i umjetnicima.

Gazi djevojka

Legenda o Gazi djevojci, čiji mezar se nalazi u fojničkom naselju Ostružnica, kazuje da je prilikom regrutacije u tursku vojsku, sestra zamijenila brata i odjevena u mušku vojnu uniformu bila hrabar borac, pa postala čak i oficir. Kada se turska vojska utaborila u Ostružnici, gađali su ih topovima sa Kozovgrada iznad Fojnice. Tako je jedno topovsko đule pogodilo tog askera.

Po nekima tursku vojsku je predvodio vezir, a na Kozovgradu je bila bosanska kraljica i odatle su gađali askere. Tom prilikom džule je askeru odbilo glavu, ali on je i dalje išao i nosio svoju glavu pod pazuhom. Gdje je pao tu je pokopan.

Tek kada su hrabrog gaziju pripremali za dženazu otkrili su da je to djevojka. Zato su na mezaru postavljeni ženski nišani.