Ljubavne čini: RITUALI SA SLIJEPIM MIŠOM DA BI SIMPATIJA TRČALA ZA VAMA

U narodu su poznate mnogobrojne vradžbine i načini pomoću koji su djevojke pokušavale da osvoje momka, ili obrnuto.

Kažu da ljubav ne zna za granice, što se vidi i u starim folklornim običajima. A u svakom slučaju ako primijetite neke čudne pojave ili često vidite krila ili glavu slijepog miša znaćete da je neko bacio oko na vas. 

Ako djevojka hoće da je momak zavoli uhvati slijepog miša, zakolje ga srebrnim novčićem, odsiječe mu krila i toga momka krišom gleda kroz ta krila tri puta u predvečerje u neparne dane (ponedjeljak,srijeda, petak), pa će momak biti njen.

Koja djevojka hoće da je određen momak zavoli, neka usmrti slijepog miša srebrnim novčićem i zaveže tog miša u maramicu pa će ovaj slijepo da trči za njom.

Krila slijepog miša dobro istucati u prah, pa umijesiti kolač i dati voljenom momku da to pojede, pa će on slijepo da se zaljubi u djevojku koja mu je to pripremila. Isto to će se desiti i djevojci ako joj momak poturi ovakav kolač.

Ako momak želi da osvoji djevojku to može da uradi na slijedeći način: Uhvati ribu morunu, pa stavi u njedra na desnu stranu grudi i sačeka da riba ugine.

Tu ribu poslije treba da ispeče, tako da se ona pretvori skoro u ugalj, pa je potom istuca u prah, a taj prah sipa djevojci u piće i da ga ona popije i tako će ona da trči za njim.

Isto tako ako neka djevojka luduje za momkom, uzme i isčupa svoju dlaku iz kose uvuče je u iglu i momku krišom prišije na neki duo odjeće pa će on biti njen.