Ljekovita Sveta voda iz manastira Sveti Roman čini čuda: Pomaže nerotkinjama i ostvaruje dobronamjerne želje!

Posjetiocima se preporučuje da se, najprije molitvom, a zatim i konzumacijom vode sa izvora za koji se vjeruje da je sveta, obrate Svetom Romanu za pomoć

Po priči mnogih vjernika, Sveti Roman zaista ispunjava sve dobronamjerne želje. Kako prenose Dnevne rs. do sada su zabilježeni slučajevi da bolesni uz redovne molitve i post, kućama iz manastira u blizini Aleksinca odlaze zdravi i iscijeljeni.

Prelistavajući istorijske knjige i etnografske zapise, može se primijetiti da su priče o čudesnom ostvarenju svih želja bile zastupljene u svim kulturama i u svim periodima prošlosti.
U južnoj Srbiji odavno vlada vjerovanje da je manastir na desnoj obali Južne Morave čudotvoran, a da svetac kome je posvećen ispunjava sve dobronamjerne molitve.

Manastir Sveti Roman je jedan od najstarijih nanastira u SRbiji za koje je vezano vjerovanje o ostvarenju svih želja. Pred istoričarima i arheolozima je bio veliki zadatak da na veoma oskudnim materijalnim izvorima utvrde vrijeme nastanka ovog manastira i događaja koji su se na tom mjestu odvijali.

Manastir se nalazi u blizini Aleksinca, a njegovi počeci i korijeni nalaze se u dalekoj srednjovjekovnoj prošlosti.
Po priči mnogih sveštenih lica, ovo zdanje datira s početka 9. Vijeka.

Sazidan kompletno od kamena u tri nivoa, u prošlosti je služio za liječenje psihičkih bolesnika koji bi u svetom lječilištu boravili svega oko mjesec i po dana.

Pošto mnogi podaci ne postoje o ovom svetom mjestu, samim tim se ne zna ko je sagradio prvobitno zdanje. Sadašnja manastirska crkva, iako skromnog izgleda i veličine, nije originalno zdanje. Zbog Osmanlija i njihovih pohoda ovo je njeno drugo ili treće zdanje.

Uprkos svim poteškoćama, uvijek je zidana na istom mjestu, iako je više puta rušena, odnosno iz temelja obnavljana.

Manastir je prvobitno izgrađen od kamena, ali je slično mnogim svetinjama na balkanu bio rušen, paljen i pljačkan.

Kako bi spriječili bahato ponašanje razbojnika koji su ulazili u crkvu na konjima, tada je odlučeno da svi ulazi budu veoma niski, što je ujedno i glavna karakteristika ovog zdanja.

Do sada su zabilježeni slučajevi da bolesni uz redovne molitve i post kućama odlaze zdravi i iscijeljeni.

Svi koji posjete manastir Svetog Romana imaju priliku da se poklone moštima ovog sveca i da mu se obrate za nebesku pomoć. Posjetiocima se preporučuje da se, najprije molitvom, a zatim i konzumacijom vode sa izvora za koji se vjeruje da je sveta, obrate Svetom Romanu za pomoć. Po priči mnogih vjernika, ovaj svetac zaista ispunjava sve dobronamjerne želje, pa je samim tim “njegov dom” veoma popularan među turistima.