Legende iz starog Sarajeva: Sultan u “saraju” dade ime Sarajevu

Na ovim stranicama objavljujemo zanimljive priče iz knjige “Legende iz starog Sarajeva” koju je priredio Vlajko Palavestra. Riječ je o legendama koje su već počele da blijede i rijetki su oni koji vam mogu ispričati neku od njih.

Careve vode i Dovadžija

Kada je bilo suđeno da se Bosna osvoji i sud i uprava Osmanlija proširi, Turci su navalili na Bosnu i jednog podneva zaustavi se njihova vojska da pripremi ručak u ravnici nedaleko od Sarajeva. Ali nigdje u blizini nije bilo vode. Tada neki vojnik zakopa malo zemlju i tu voda proteče. Sultan Fatih (Osvajač) naredi da se na tom mjestu izgrade česme, pa se to mjesto
zove i dan-danas Careve vode. Vojniku koji je pronašao vodu sultan učini dovu (molitvu), da bude sretan i on i njegovi potomci. Toga vojnika narod prozva Dovadžijom i od njega vodi porijeklo sarajevski rod Dovadžija.

Sultan u “saraju” dade ime Sarajevu

Kada su Turci osvojili Zlatni do bila je jesen, okrenula je već studen, snijeg i mećava. Vojska je bila pod šatorima, a cara sklone u neku ubogu kolibu da se ne smrzne. Kažu caru njegovi doglavnici i veziri:

– Oprosti, svijetli care i gospodaru, moramo te skloniti makar i u ovu seljačku kolibu, samo da ne duva.

A car im na to odgovori:

– Saraj je ovo moj, saraj, samo kad mogu glavu skloniti!

I tako od careve riječi „saraj” grad se nazva Sarajevom.

Fatihovi klesari

U narodu se pripovijedalo da je s vojskom sultana Fatiha (Osvajača) išlo 12.000 kamenara – klesara, koji su klesali nadgrobne spomenike palim vojnicima. Za sve stare sačuvane nadgrobne spomenike po Bosni narod kaže da stoje nad grobovima Fatihovih šehida.

Šehitluci na Bulozima i pod Goricom

Kada su Turci sa Buloga iz topova tukli tvrđavu Hodidjed, Bošnjaci su se ogorčeno branili i mnogi su junaci pod Hodidjedom poginuli. Sahranjeni su pod velikim kamenim spomenicima na Bulozima, koje narod i danas naziva Šehitlucima. I u gradu Sarajevu ima grobalja u kojima su
sahranjeni šehidi, vojnici izginuli prilikom osvajanja grada. Dok je borba trajala, priča se da su dvojica vojnika, neki Čorbadži Hasanaga i Jemenži Mustafaga, kuhali hranu i odnosili je vojsci na Goricu.

Kiraj-han, sin tatarskog hana

Još dok se borba vodila oko Hodidjeda, odvojio se od ostale vojske sa svojim odredom neki Kiraj-han, rodom čak sa Krima, a kažu da je bio sin tatarskog hana. On je krenuo niz Miljacku, zauzeo najuriš kulu koja je bila sagrađena visoko na stijenama, ali je poginuo u samom gradu, kod današnje Alipašine džamije. Tu mu se i sada nalazi grob.

(aura.ba)