Legenda o Voloderovoj pećini u selu Radetići kod Neuma: Tamo gdje je trgovac Voloder, skrivao blago od prodaje volova

Da je Voloder dobro zarađivao od trgovine sa volovima, otkrio ga je pećinski miš, kojeg je slučajno vidjela djevojka kako nosi zlatnike. Mlada pastirka je „držala jezik za zubima, sve dok trgovac nije posumnjao da ga potkrada selo“

Duboko u neumskom zaleđu, u ljuti hercegovački krš zavuklo se selo Radetići, koje je u stara dobra vremena bilo poznato po uzgajivačima duhana, od koga se spravljala čuvena „hercegovačka škija“. Zemlja se donosila iz plodnijih dijelova Hercegovine, kako bi se u „kamenim vrtovima“ uzgajala i vinova loza od čijih sočnih plodova se pekla rakija „lozovača“ i pripremale razne vrste vina kakva mogu biti samo u ovim krajevima gdje sunce prožeže svaki plod.

Vremena su se i ovdje promijenila, pa su hercegovačkom kršu i starim običajima ostali vjerni uglavnom starci. Mlađi svijet „otisnuo“ se bliže moru, a mnogi su se skrasili kao njihovi preci u Americi. U ovom „kamenom selu“, kako ga neki još nazivaju, dosta je starih kamenih kuća „zaključano“, a neke su se zarušile kao i Voloderova pećina na lokalitetu Tvrdovice. Susretljivi mještanin Božo Daničić je to bolje kazao:

„Voloderova pećina je zarušena, ali je sačuvana legenda kao i mnoge druge legende i priče o Radetićima.

Narodna predaja?

Jedna od legendi kazuje da je pećina dobila ime po nekom Voloderu, radetičkom trgovcu sa stokom. U narodu se prepričava kako se ovaj vrijedni i snalažljivi trgovac iz Radetića znao zaputiti čak na stočnu pijacu u Nevesinje, odakle se vraćao sa volovima koje je čuvao i klao u pećini, a meso prodavao preko obližnje granice u Dalmaciju.

Da je Voloder dobro zarađivao otkrio ga je, niko drugi nego – pećinski miš, kojeg je slučajno vidjela djevojka kako nosi zlatnike. Mlada pastirka koja je „svojim očima vidjela čudo neviđeno, držala je jezik za zubima sve dok trgovac nije posumnjao da ga potkrada selo“.

Da bi smirila zle duhove, ispričala je nevjerovatnu priču u koju je ponajmanje povjerovao mudri trgovac, koji je odlučio pronaći novo mjesto gdje će sakrivati blago.

Uređenje pećine po legendi

Za geologe Voloderova pećina predstavlja klasičan ponor u kršu oko kojeg su se formirale naplavine plodne crvenice, dobro došle vlasniku imanja Tvrdovice. Kako je zemlja ovdje neprocjenjiva dragocjenost, Voloderova pećina je na neki način i tako rudnik blaga. Nova korist od ove kraške špilje je tek na pomolu.

Prema kazivanju Bože Daničića planirana je organizovana akcija geologa i mještana da se očiste prilazi pećini, uredi unutrašnji dio, te tako približi namjernicima, izletnicima i turistima. Umnogome podršku daje i Fondacija “Ruđer Bošković – Donja Hercegovina.”

„Treba je ucrtati na turističku kartu kao svojevrsnu atrakciju i po legendi označiti mjesto gdje je trgovac Voloder sakrivao blago stečeno od prodaje volova – kazao je Božo Daničić, za koga mnogi vele kako je živa enciklopedija ovog kraja.(aura.ba/M. S. )