LEGENDA O BRDU GRADAC U SRBIJI: U PEĆINAMA SE KRIJE TURSKO ZLATO, DUKATE PRONALAZE SAMO ONI KOJI IH USNIJU

U blizini sela Pločnik, u ćićevačkoj opštini, nalazi se ovo brdo koje nosi ime Gradac. Mještani navode da ime Gradac potiče od još od Turaka i da je predstavljao jedan od njihovih većih gradova na ovim prostorima.

Za brdo Gradac (Srbija) koje se nalazi na putu Beograd – Niš, Opština Ćićevac, se vezuju čudne priče i legende kojih ima u izobilju. Ovo brdo je uočljivo sa autoputa Beograd-Niš odmah nakon Pojata u pravcu ka Nišu.

Najzanimljivija, ali i najjezivija je priča za dvije pećine koje postoje u samom brdu. Stariji mještani pričaju da je ranije bilo moguće vidjeti u obali brda, nešto poput okna ograđenog ciglama – što je predstavljalo ulaz u pećine. Danas, svjedoče oni, taj ulaz se odronom zemlje izgubio, ali sa sigurnošću mogu da pokažu gdje se nalazio i tvrde da se kopanjem ponovo može doći do njega.

Stvar postaje zanimljivija ako se u obzir uzme priča da je cijeli Gradac zapravo šupljina i da se u tim pećinama i kanalima krije tursko zlato. Da ovo nije prazna priča opisuje jedna čudna stvar koju skoro svi mještani znaju. Naime, počela je da kruži priča da na jednom dijelu ovog brda postoji zakopano blago. Neki mještani su pokušavali da iskopaju ali “nije im se dalo” kako oni navode. Nakon nekog vremena, došli su “stranci”, iskopali i odnijeli pun kazan dukata. Ovu pojavu lokalni mještani objašnjavaju tvrdnjom da “zlato bježi, i da ga može uzeti samo onaj čije je”.

Zaista, na mjestu gdje su navodno kopali postojala je ogromna rupa u zemlji.

Što se tiče pećina, postoji priča da se određenim ljudima ukazivalo kroz san, da idu na određeno mjesto kako bi pokupili zlato, ali ništa od toga se nije desilo.

Ono što je zanimljivo je to da svi o tome govore, ali se niko nikada nije usudio da ode i vidi čega zapravo tamo ima. A dok se tako nešto ne desi, misterija Gradca i dalje ostaje na nivou legende.