Kutak za vedri trenutak: ZAMISLITE VLAST SA OVIM PREZIMENIMA – DANGUBIĆ, KIJAMET, REBRONJA, VARKA, ĆOROVIĆ, KITIĆ, KARIĆ…

Teško je znati da li porijeklo nekih prezimena potječe od onog čime su se njihovi preci svojevremeno bavili ili pak od onoga kroz šta su u životu prolazili. Život je pun nepredvidivih stvari. A da li se neke stvari mogu predvidjeti? Možda i mogu. Vjerujemo da oni sa čijim smo se imenima i prezimenima malo poigrali u ovom tekstu neće nam zamjeriti

Čedo Zec, jedan od poslovođa u vogošćanskoj firmi “Pretis” svojevremeno je sačekao novog radnika Safeta kako bi ga upoznao sa njegovim radnim obavezama.

“Dobar dan! Ja sam Zec – predstavio mu se Čedo.

“Drago mi je! Ja sam Vuk – odgovorio mu je Safet.

“Vidjet ćeš ti ko će ovdje biti Vuk – revoltirano je odgovorio Čedo misleći da se Safet zavitlava na račun njegovog prezimena. Tek kasnije se grohotom nasmijao kada je shvatio da se Safet uistinu preziva Vuk. U istoj firmi radili su i brigadiri Osman Bukva i Zoran Vreća, oko čijih su se prezimena ispredale, često komične priče i komentari.

“Mnogi ljudi, kao i oni, imaju neobična prezimena zbog kojih ponekad bivaju izloženi ruglu ili pak, na svakom koraku, upadaju u komične situacije. U pripremi ovog teksta zavirili smo u telefonski imenik i biračke spiskove u BiH, te se dijelom osvrnuli i na prezimena ljudi prisutnih u javnom životu.

Teško je znati da li porijeklo nekih prezimena potječe od onog čime su se njihovi preci svojevremeno bavili ili pak od onoga kroz šta su u životu prolazili. Život je pun nepredvidivih stvari. A da li se neke stvari mogu predvidjeti? Možda i mogu. Vjerujemo da se oni sa čijim smo se imenima i prezimenima malo poigrali u ovom tekstu neće naljutiti.

I onda nam je sinula ideja – na ćelo Vlade mogla bi stati žena – Mara Dangubić. Raspodjelom donacija mogli bi se baviti Smail Deljkić, Fata Varka i Petra Vican.

O odbrani bi mogao brinuti Ibrahim Kundak dok bi žalbe građana primali Hamed Ćorović, te Adisa Gluhović i Sedika Gluhić, a vrlo dobri općinski službenici mogli bi biti i Dragan Mitić i Gojko Parić.

O međureligijskim odnosima mogli bi brinuti Amerisa Pop i Mile Božić dok bi Anđa Barić najbolje lobirala za prikupljanje donacija širom svijeta.

Za resor koji bi se bavio privredom i poljoprivredom najviše je kandidata. Tako bi ove poslove mogli obavljati Abdulah Ovčina, Momčilo Kosić, Jasmina Kovač, Esad Kozić, Adem Kruškić, Hanefija Kuhinja, Šemso Ledina, Zora Mamuzić, Arijana Bravić, Sija Brica, Smail Čekić, Đemila Čelik, Bahrija Čutura, Husein Đogić, Emir Gicić, Adil Gljiva, Đuro Krčmar, Ibrahim Kobilica…

Dobre projekte narodu bi mogli kuhati Nevresa Pilav, Zaim Pita, Nezir Podojak, Murat Popara… Civilnu zaštitu mogli bi voditi Azemina Kijamet i Hava Šator, zdravstvenu zaštitu Šemso Rebronja i Mevka Travar.

O čistoj pitkoj vodi mogao bi brinuti Ekrem Bistrivoda, dok bi dimnjačare mogle predvoditi Jela Garić i Gordana Dimić. Pilanu bi mogao voditi Hasan Sikira, a bankarske poslove Melisa Gazdić. Slobodnom zonom rukovodila bi Adila Carina, a ergelom konja Enver Dorić. O opravkama putnih pravaca brinuli bi Miroslavka Rupar i Jasmina Ravnjak.

Muhamed Lipa brinuo bi o drvoredima. Ramiz Medić o zaštiti divljači, a o starim zanatima Radivoj Lonco i Edib Sarač. O poribljavanju mogli bi brinuti Faruk Ploskić i Šefik Ribič, a o pripravnicima Koviljka Šegrt i Petar Stažić. Za javne WC-e najpodesniji bi bio Savo Guzina, a za seksualni odgoj Bahra Kituša, Svjetlana Kitić i Aiša Karić…