Kurban: prinošenje žrtve bogu: Kurban štiti i odbija nevolje tokom cijele godine

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur'ana i Hadisa Božijeg Poslanika.

Kurban, pojam koji dolazi od arapske riječi “karibun”, znači bliskost. Kurban bi se, u tom smislu, mogao definisati i kao žrtva koja približava Bogu. Propisi o kurbanu utemeljeni su na Kur'anu i Sunnetu i klanje kurbana je vadžib za svaku muslimansku porodicu koja je to u mogućnosti, odnosno čija je imovina tolika da može podmiriti njihove svakodnevne porodične potrebe. Kurban je naređen Kur'anom, tačnije u suri Kewser, u kojoj se kaže: “pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji”.
Suština žrtve, po svim vjerskim propisima, mogla bi se naći u latinskoj poslovici „do ut des“ – „Dajem, da bi ti dao meni“ .

Umoljavanje bogu
Žrtvovanje ili prinošnje žrtve Bogu, kao višoj sili od ljudske, zastupljeno je u gotovo svim religijama svijeta, počevši od onih najrasprostranjenijih poput kršćanstva, islama, hinduizma, pa sve do onih malobrojnih i primitivnih. Čovjek žrtvu prinosi jer ima urođenu sklonost izražavanja strahopoštovanja prema Bogu. Također, da bi Ga zamolio za spas njega, njegove porodice ili zajednice od raznih katastofa ili, pak, da bi Mu se zahvalio za određene blagodati.
Sljedbenici islama (muslimani), svake godine prinose žrtvu (kolju kurban) u znak pokornosti Allahu dž.š. Samo životinja, (bravče, govedo, koza, deva i ostale domaće životinje preživari) koja se zakolje smatra se kurbanom.

Islam i judeizam imaju poprilično slične stavove kada je u pitanju odabir žrtve. U starom zavjetu o prinošenju životinja stoji ovako: “Živinče nek’ bude bez mahane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje, bilo kozu”, poručuju Mojsije i Aron Izraelcima

Žrtva Isusova
U novom zavjetu, između ostalog, stoji kako je upravo Krist / Hristos, kao “sin Božiji”, taj koji postaje božanskom žrtvom, janje prineseno kao žrtveni dar u znak iskupljenja za čovječanstvo. Odatle i institucija mise, kao najvažnije sedmične molitve, koju su uveli rimokatolici, a čiji je osnovni smisao neprekidno oživljavanje Kristove žrtve

Višem biću, najčešće se prinosi ono što je čovjeku najdragocjenije, nešto iz čega izvire život -krv. Zbog toga, u nekim drevnim religijama Bliskog istoka (Maje, Inka) zabilježeni su slučajevi da su najčešće kao žrtve prinošene najljepše djevojke ili mladići, zatim djeca ili zarobljenici. Za ovakve postupke tražena su opravdanja u religiji, pa recimo u astečkoj mitologiji stoji da su njihova božanstva stvorila Sunce. Da bi se ono kretalo, moralo se svaki dan hraniti krvlju, pa su ljudske žrtve bile stalno na raspolaganju. Godišnje je žrtvovano oko 20.000 ljudskih života.

Životinja se ne smije patiti
Kurbana se ne smije ubiti ni na kakav drugi način osim klanjem oštrim nožem, jer kao takav ne bi bio primljen kod Allaha dž.š.. Posebno je pogrdna tehnika “pikovanja” (danas raširena u industriji mesa), gdje se ubodima u kičmenu moždinu vrši usmrćivanje stoke. Praksa je i to da onaj ko kolje kurban pomogne životinji da što pije ugine. Iz tih razloga, muslimani su spojili religiju i medicinu.

 Iscjeliteljka Kada Radetinac: Kurban briše prokletstvo!
Bez obzira na vjeru i naciju, žrtvu u vidu kurbana je mnogo dobro prinijeti. Posebno krv treba pred kućom proliti, po mogućnosti. Kurban se kolje radi bolje nafake, zdravlja, sadake… Ko dobije sina, po mogućnosti je dobro da zakolje dva kurbana i to crna ako može, a za kćer je dovoljan i jedan. Pri kupovini kurbana zanijeti se (naglas ili u sebi se posveti žrtva) na zdravlje bolesnika, zdravlje svih ukućana, na kuću, na novorođenče, na nafaku. Kad se kuća pravi, dobro je isto kurban zaklati i meso podijeliti.

Lijeva plećka ostaje ukućanima, a ostalo se dijeli. Ako neko u porodici boluje od neke nasljedne bolesti pa se u toj porodici rodi dijete, obavezno zaklati kurban koji će zaustaviti prenošenje “loših gena”.
Ako ima ko da se ne može udati ili oženiti, neka tri godine zaredom zakolje kurban s nijetom da nađe srodnu dušu. Želja će mu se ispuniti već nakon prvog kurbana, ali, ne treba prekidati tok od tri godine uzastopne.

Kurban briše i prokletstva! Ako je neko u familiji bio “nečovjek”, pa ležao u zatvoru ili ubio čovjeka, njegovi potomci trebaju redovno klati kurbane da ih mimoiđe ista sudbina. Kurban briše grijehe, olakšava život. Bolje je skupljati pare pa kurban zaklati nego kupiti novi mobitel, namještaj, automobil…Za kurban se ne mora čekati Bajram, kurban se može klati tokom cijele godine.
Domaćin koji kolje kurban za sebe i svoju porodicu time obuhvata i žive i mrtve članove, tako da nema potrebe da kolje poseban kurban za mrtve.

Kurban kupljen od ukradenih para ili zarađenih na haram način nije ispravan.