Koliko imate neprijatelja na poslu?

Potkopavanje, tračaranje, sabotiranje, izostavljanje iz grupa i razgovora, isključivanje sa sastanaka – dio su svakodnevice za mnoge.


Na poslu, bilo čime da se bavite nije uvijek idilično. Tako je jedno istraživanje otkrilo da 70 odsto Britanaca ne vjeruje svojim kolegama, a gotovo trećina žena otkriva da je u svakodnevnoj borbi za neku vrstu moći na poslu. Situacija uopšte nije lokalnog tipa, i o ovakvoj atmosferi se na žalost mogu da svjedoče mnogi zaposleni širom svijeta.

Potkopavanje, tračaranje, sabotiranje, izostavljanje iz grupa i razgovora, isključivanje sa sastanaka – dio su svakodnevice za mnoge.

Ovo britansko istraživanje tako je potvrdilo i da je četvrtina ljudi imala problem s više od jednom osobom sa kojom radi.

Ovakva statistika pokazuje da često radna atmosfera zna da padne u drugi plan, a nerijetko se dešava da poslodavac po ovom pitanju ne preduzima ništa.