Koji vam se sat najviše sviđa: IZABRETITE I SAZNAJTE ŠTA STE BILI U PROŠLOM ŽIVOTU!

Možda i ne vjerujete u prošle živote, ali vrijedi zabaviti se. Ovaj test vam pruža uvid u vašu psihu, koja je možda duboko zakopana i niste ni svjesni nekih stavova, ali i oktriva šta ste bili u prošlom životu i kako je to uticalo na ono što ste danas.

Ukoliko ste odabrali SAT broj 1: ODANI VJERI
Ako ste odabrali sat broj jedan, vrlo je vjerovatno da su mnoge stvari u vezi kojih imate ograničavajuća uvjerenja vezane za zavjete koje ste dali u prethodnom životu. Može da znači da ste u prošlom životu bili svešteno lice, ili ste bili u nekoj vjerskoj zajednici.

Vjerovatno su neki od zavjeta koje vučete iz prošlog života uključivali samoodricanje, pa sada kuburite sa nedostatkom novca i obilja, a možda imate i problema u emotivnim pitanjima.

Takođe je moguće da se u ovom životu možda prejedate, možda ste prekomjerno uključeni u seksualne aktivnosti jer osjećate kao da ste toliko bili lišeni užitaka u prošlom životu. Jednostavnom spoznajom tih zavjeta i priznavanjem da više nisu važeći u sadašnjem životu možete ih se osloboditi i otvoriće se tok energije u područjima u kojima nailazite na prepreke.Ukoliko ste odabrali SAT broj 2: NEUZVRAĆENA LJUBAV
Ako vas je privukao ovaj sat, vrlo je vjerovatno da ste još uvijek snažno povezani sa životom u kom ste doživjeli neuzvraćenu ljubav. Ako u ovom životu ne možete da održite zdrav odnos moguće je da imate snažno uvjerenje iz prošlog života da niste dostojni ljubavi ili da vas nikad ne primjećuju oni koje vi volite.

Ponekad zbog toga manifestujemo odnose s drugima koji nas ne poštuju ili ne postupaju dobro s nama. Mnogo puta prisiljeni smo da živimo bez željenog odnosa jer imamo uvjerenja koja su ukorijenjena u prošlom životu

Ukoliko ste odabrali SAT broj 3: FINANSIJSKA OGRANIČENJA
Ova karta govori da ste u prošlom životu bili šaman. Takođe, svako ko vidi ovu kartu mora da bude svjestan da u ovom životu ima velika finansijska ograničenja. U prošlom životu bili ste šaman u svom plemenu, a ono se brinulo za vas – donosilo bi svakakve potrepštine u znak zahvalnosti.

Međutim, u ovom životu možda ćete imati finansijskih poteškoća jer birate put iscelitelja koji nije cijenjen ni dobro plaćen. Možda ljudi žele usluge koje nudite, ali nisu spremni da plate za vaše vrijeme ili obrazovanje.

Ova karta vas podsjeća da su ti dani u kojima se selo brinulo o vama nestali i sada morate da se prilagodite današnjem trgovinskom sistemu. U redu je naplatiti svoje vrijeme i obrazovanje, ali vi zaslužujete naknadu kako biste mogli da živite bez patnji ograničenja siromaštva ili nedostatka, piše “Spritual post”.