Koji je vaš sretan broj?

Savremena tehnologija ne zna da čita slova, pa svakom čovjeku daje određeni broj da bi ga lakše zapamtila. Saznajte šta numerologija govori o vašem životu. Drevni narodi vjerovali su u značenje i simboliku brojeva, čak su bili zaneseni tajanstvenim odnosima među brojevima.

Savremeni čovjek, čini se, postaje rob i sluga brojeva: kućni broj, poštanski broj, broj lične karte, matični broj, telefonski broj, broj automobila, IP adresa… Kao da ne postoji ime i prezime čovjeka, već broj koji on nosi cijelog svog života – jer savremena tehnologija ne zna da čita slova, pa svakom čovjeku daje određeni broj da bi ga lakše zapamtila.

Brojeve kojima se danas služimo u Evropu su donijeli Arabljani i zato ih nazivamo arpaskim. Osnovu ovog dekadnog sistema sačinjavaju prosti ili jednocifreni brojevi od 1 do 9, a svi ostali višecifreni brojevi mogu se svesti na jedan od ovih 9 prostih brojeva.

Smatra se da od svih 9 brojeva, samo broj 7 ima posebnu, skoro mističnu vrijednost. Sam čovjek se obnavlja u periodu od 7 godina. Poslije sedam godina, dijete mijenja zube, poslije 14 ulazi u pubertet, a sa 21 u fizičku i duhovnu zrelost. Dugin spektar ima 7 boja, u muzici postoji 7 nota, u nedjelji 7 dana, u Starom vijeku bilo je 7 svjetskih čuda, zna se za 7 grčkih mudraca, Rim – vječni grad – sagrađen je na 7 brežuljaka.

U svim religijama postoji vjerovanje u tajnu broja 7.

Šta je to sretan broj?

To je broj u kom se krije naš uspjeh, naša velika i mala sreća. To je datum kada smo doživjeli nešto lijepo i prijatno. To je redni broj pod kojim polažemo neki ispit. To su cifre sudskog poziva. To je datum našeg rođenja. To je zbir cifara godine u kojoj smo rođeni. To je broj slova mjesta u kom smo rođeni ili u koje odlazimo da živimo i radimo. Sretan broj našega života svuda je oko nas, samo ga treba otkriti.
Kako se pronalazi sretan broj?

U svakom imenu, svakom datumu, nazivu, u svakoj riječi, nalazi se skriven neki broj. Kako ga otkriti i utvrditi da li je on za nas sretan ili nam donosi nesreću?

Primjer:
zbir cifara datuma kada ste rođeni svedite na prost broj, npr. 6. To isto uradite i za svog partnera, npr. 9. Izračunajte i broj na osnovu datuma kada ste počeli da se zabavljate ili živite zajedno i dobićete broj koji ima posebnu ulogu u vašem životu.

Brojevi se kriju i u vašim imenima i svim ostalim nazivima oko vas. Možda je baš tu vaš sretan broj. Da biste to utvrdili, potrebno je da slova neke riječi koja vas interesuje zamijenite odgovarajućim brojevima iz priložene tabele.

Vaš mladić se npr. zove Milan Ilić. Ako zamijenite slova iz njegovog imena i prezimena brojevima iz gornje tabele, dobićete 1+7+2+1+5 7+2+9=41, 4+1=5. Zbir cifara vašeg datuma rođenja je npr. 5. Godina vašeg rođenja je djeljiva sa 5, a svi brojevi datuma vašeg rođenja daju zbir 25, što na kraju čini ipak broj 7, a to odgovara zbiru cifara samog imena Milan!

Na isti način možete pronaći broj koji se krije u imenu grada u koji namjeravate da putujete, u poslu kojim se bavite, u ispitu koji spremate itd. Posmatranjem i upoređivanjem broja koji ste dobili sa vašim brojem, saznaćete nešto više o mogućnosti ostvarenja svojih želja i planova.