Koji je vaš ljubavni stil: DA LI STE EROS, MANIJA ILI PRAGMA?

Otkrijte kakvi ste kada se zaljubite. Da bi se razlučile suptilne nijanse među različitim stilovima u ljubavi, potrebni su “oštro oko” i dugotrajna praksa!

Pisac Džon Alan Li tvrdi da postoje tri osnovna tipa “djelovanja” u vezi – Eros, Ludus i Storge. Moguće su i kombinacije od kojih nastaju sekundarni stilovi u ljubavi – Pragma, Agape i Manija.

Ako je, kako je zapisao pisac Bela Hamvaš, ljubav korijen svakog zanosa, da li ćemo svi na isti način “poletjeti” u visine kada se zaljubimo? Ili svako od nas ima svoju mjeru i oblik najuzvišenijeg osjećanja na svijetu?

Kanadski pisac Džon Alan Li istraživao je psihološke i sociološke aspekte ljubavi i seksualnosti, da bi saznanja do kojih je došao sažeo u knjigu “Ljubavni stilovi”. Njegova ideja bila je jednostavna – želio je da nam približi način ponašanja zaljubljenih “glava” kako bi svako od nas prepoznao sebe i otkrio zašto baš tako djeluje kada zavoli.

Li polazi od ideje da takvih stilova ima neograničeno mnogo, jer od svega nekoliko bazičnih možemo da izvedemo mnoštvo njihovih kombinacija. Razumijevajući karakteristike različitih stilova, možemo da zaključimo kojoj specifičnoj kombinaciji sami pripadamo. A, isto to možemo da sprovedemo i u slučaju partnera.

Ako se time rukovodimo, postaje nam jasnije šta emitujemo svojim ljubavnim ponašanjem, sa kakvim očekivanjima ulazimo u partnerski odnos i kakva su, s druge strane, očekivanja i potrebe dečka/djevojke.

Razumijevajući svoju i istovremeno se stavljajući u poziciju partnera, možemo da dobijemo korisne ideje kako da izbjegnemo tipične “nagazne mine” u odnosu, kao i na koji način veza treba da se razvija i mijenja – tvrde psiholozi.

Koliko ima bazičnih boja na svijetu, toliko je i osnovnih ljubavnih stilova – insistira Džon Alan Li. Njegova metafora ljubavi je trobojna, pa priznavajući samo crvenu, žutu i plavu boju, prepoznaje isto toliko primarnih ljubavnih stilova – Eros, Ludus i Storge. Kombinovanja su, naravno, moguća.

Kao što se sve ostale boje dobijaju kombinacijom tri osnovne, tako su i sve druge vrste ljubavi izvedene od tri primarne. Zato te novonastale kombinacije Li i naziva sekundarnim ljubavima, baš kao što su i narandžasta i zelena sekundarne. Postoje čak i ljubavi trećeg reda, poput tercijarnih boja, kao što je smeđa.

Ukoliko težite za savršenim partnerom ili vam je blizak pojam ljubavi na prvi pogled, trebalo bi da se vaše ponašanje u vezi podvodi pod – Eros.

Ovakva ljubav, čijem su imenu kumovali stari Grci, bazirana je na idealu ljepote. Težnja za savršenstvom je dominantna. Ali, što je tačnije određena predstava idealnog ljubavnika, time je manja vjerovatnoća da će osoba pronaći zadovoljavajućeg partnera. Čak i neznatna fizička mana partnera erotskog ljubavnika može da podstakne da prekine vezu.

Ovaj tip je, zbog učestalosti promašaja u erotskoj ljubavi, navikao kako da stavi tačku na odnos, a da se pritom niko psihički ne slomi. On nastavlja potragu u nadi da će jednog dana pronaći idealnu ljepotu. Pripadnici Erosa često sa svojim bivšima ostaju prisni prijatelji.