Koja od ove 3 vrste ljubavne veze vama najviše odgovara?

Budućnost vaše romantične veze zavisi od toga da li partner i vi imate ista uvjerenja o ljubavi i identičan način vezivanja! Evo koji parovi imaju stabilnu i uspješnu vezu…


Mnogi ljudi žele da pronađu “ljubav svog života”. Poetsko izražavanje koje se tako često koristi u “pitanjima srca” često zamagljuje stvari umjesto da ih pojašnjava.

Tako, na primjer, nečija izjava “ljubav mog života” podrazumijeva dvije stvari: naći osobu koju ću voljeti i koja će voljeti mene, ali i ostvarenje zadovoljavajuće, stabilne i trajne ljubavne veze sa tom osobom.

Mnogi ne uviđaju da su osoba i veza koju je moguće ostvariti sa njom dve različite stvari. Vjeruju da ako pronađu “pravu” osobu za sebe, da će iz toga proizaći kvalitetna ljubavna veza. Zato prilikom biranja ocjenjuju osobu, a zanemaruju u kakvoj vrsti veze se ona osjeća udobno.

Rezultat je razočaranje što sa “pravom” osobom ne mogu da uspostave zadovoljavajuću vezu. To se najbolje vidi kod onih parova koji uprkos tome što se vole, dolaze na partnersko savjetovanje zato što im je veza nestabilna i nezadovoljavajuća.

Kada neko razlikuje osobu od veze, tada prilikom izbora partnera obraća pažnju na to kakvu vezu želi potencijalni partner. Pretpostavka je i da sama osoba prethodno zna kakva veza njoj odgovara.

Jedan od načina na koji može da se gleda na ljubavne veze jeste kroz teoriju emocionalnog vezivanja. Prema ovoj teoriji postoje tri glavna načina vezivanja za partnera: sigurno, preokupirano i izbjegavajuće vezivanje.

Osobe koje se za emocionalnog partnera vezuju na siguran način, smatraju da su vrijedne ljubavi i da njihov partner zaslužuje da bude voljen. Prave stabilne veze, u kojima pružaju i primaju ljubav bez straha da će ljubav prestati i odnos se prekinuti. Smatra se da se većina ljudi na ovaj način vezuje za svoje partnere i da zbog toga imaju zadovoljavajuće, stabilne i dugotrajne veze.

 

Preokupirani način vezivanja je karakterističan za one koji su nesigurni, koji strepe da će ljubav prestati, tako da se potpuno posvećuju partneru i održavanju veze. Zahtjevaju stalnu pažnju, svakodnevne potvrde ljubavi, često su ljubomorni i imaju veliku potrebu za tjelesnim kontaktom i bliskošću.

Izbjegavajući stil vezivanja imaju oni koji u vezi drže veću distancu, koji su zatvoreni, ne vole dodirivanje, čuvaju svoju intimu i nije im teško da budu sami.

Kada neko na osnovu toga kako je funkcionisao u prethodnim vezama prepozna svoj tipični stil vezivanja, tada može i da ocijeni koji tip partnerovog vezivanja mu odgovara.

Pravilo je da šansu imaju parovi u kojima ona i on imaju isti način vezivanja. Najnestabilnije veze su one u kojima jedan partner ima preokupirani, a drugi izbjegavajući način vezivanja.

Ako neko želi da promijeni svoj tipični način vezivanja, mora da promijeni uvjerenja o ljubavi i bliskosti na kojima je on zasnovan.