Ko sto puta izgovori “La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu…”, upisat će mu se 100 dobrih djela i biće zaštićen od šejtana

Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: “Ko kaže:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

(La ilahe illallah, vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve `ala kulli šejjin kadir) u danu stotinu puta, to mu je isto kao da je oslobodio deset robova, i bit će mu upisano stotinu dobrih djela, i izbrisano stotinu loših djela, i imat će zaštitu od šejtana toga dana sve dok ne omrkne.”

-Bilježe ga Buhari i Muslim u svome sahihu!