Ko se u srijedu rodi, biće glup: SRIJEDOM NE SIJ, NE KUPUJ NIŠTA I NE VJENČAVAJ SE!

SRIJEDOM UPRAVLJA MERKUR

Prema starorimskom vjerovanju srijedom upravlja planeta Merkur . Vjeruje se da je ovo dan koji poduzetnim ljudima donosi uspjeh na poslovnom planu.
Srijeda se inače smatrala nesretnim danom (jedino je Amerikanci smatraju sretnom), kada nije trebalo ništa započinjati, prije svega ništa važno i ništa što bi trebalo da bude trajno i da donese povoljne i prosperitetne rezultate.
Za djecu rođenu u srijedu govorilo se da su neinteligentna i da nikad neće završiti školu ukoliko tog dana prvi put čuju školsko zvono.
Djeca rođena u srijedu – ne smiju ulaziti u velike rizike, te u životu moraju biti oprezna i mudra!

U narodu je ostalo zabilježeno da se srijedom se ne preporučuje:

• sijati žito ni gnojiti oranice,
• oblačiti nova odjeća,
• prati veš na rijeci,
• vjenčavati se i nositi rukavice,
• a djeca rođena u srijedu, smatrana su naglupom, svojeglavom, teško ih je bilo podizati i u životu nisu imala sreće.
• Također je smatrano nesretnim kupovati bilo šta skupocjeno.
Ako u srijedu pada prvi dan mjeseca, govorilo se da će biti hladno i kišovito vrijeme, a ako tog dana neko umre i na groblju se iskopa nova raka, vjerovalo se da će uskoro još neko preminuti.
Srijedom se smatralo sretnim:
• pisati pisma,
• pitati za uslugu,
• obratiti se liječniku i
• tražiti medicinski tretman.
Prema arapskom vjerovanju svaki je dan u nedjelji imao svoje karakteristike, a srijeda se smatrala danom propasti i katastrofa. (www.bosnic.com)