Kakve su osobe koje u svom govoru imaju poštapalice „stvarno“, „naravno“, „zapravo“…?

Logopedi sa Univerziteta u Arizoni sproveli su istraživanje i otkrili zbog čega se ovo dešava. 

Naučnici su otkrili da ljudi poštapalice koje oni nazivaju funkcijske riječi, koriste uvijek kada su pod stresom. Do ovog rezultata su došli dvodnevnim ispitivanjem 143 dobrovoljca koji su povremeno diktafonom snimali svoj govor. Što su bili napetiji, češće se na traci čulo “naravno” i “zapravo”, kao i “nevjerovatno”, “stvarno”.

„Te riječi same po sebi nemaju neko posebno značenje, više ukazuju na napetost”, rekao je za magazin “Nature” Matijhas Mehl sa Univerziteta u Arizoni.

Kako je dodao, u stresnim situacijama ljudi rjeđe koriste zamjenice u trećem licu množine “oni”, “njihov” jer su u tim momentima više fokusirani na sebe nego na druge.

Na rezultate ove studije nadovezao se i profesor Dejvid Kresvel sa Univerziteta u Pitsburgu koji je istakao da će ova studija pomoći da se još detaljnije istraže načini na koje stres djeluje na naš organizam.