Kako ukloniti madeže?

Imam stotinjak madeža po licu i tijelu. Postoji li neki lijek za to?(čitateljka iz Mostara).

 

Mr. sci. dr. Sanela Salihagić, spec. plastične i rekonstruktivne hirurgije:

Madež, ili latinski Naevus pigmentosus, je nakupina pigmentiranih stanica, koje se nalaze u sastavu kože. Svaki čovjek na površini kože ima različit broj madeža a njihova brojnost ima tendenciju povećanja u toku života. Kod nekih ljudi ćete primijetiti prekomjeran broj madeža i to je, uglavnom, genetski uslovljeno.

Sa hirurškog aspekta važno je skinuti madeže, ali samo one koji su zbog svog položaja na tijelu stalno izloženi povredama ili suncu, kao i one madeže koji svojim izgledom mogu pobuditi sumnju na maligno oboljenje. Šta to znači? Promjena boje madeža, njegovo povećavanje, svrbež, sekrecija… mogu, ali i ne moraju, biti znaci pojave malignog oboljenja pa kod ovakvih slučajeva se najbolje obratiti ljekaru. Madeže koji nam ne smetaju i “miruju” ne treba dirati.

(aura.ba)