Kako su nastali Zavidovići: PRIČA O POŠTENOM I ISPAĆENOM ZAVIDU

Pogledajte portret i skicu prvog stanovnika, osnivača i zaštitnika Zavidovića, nazvanog Zavid (Zavidovićki Zavid ili Zavid od Zavidovića), mjestu u kojem je su odrasli legendarni fudbaleri Safet i Sead Sušić

O postanku imena Zavidovići ima jako malo podataka i dokaza. Jedna od neosnovanih priča vezana je za kuće Vidovića, koju je zabilježio i portal glasnaroda.ba.
Postoji i lingvističko tumačenje nastanka imena Zavidovići, iz glagola zavidjeti, čiji korijen potiče iz imenice zavid.

Prema Augustinoviću, moguće da je u prošlosti postojao veleposjednik Zavid, a postojao je i Vidović, pa je spajanjem te dvije riječi nastao Zavidović.
Nagađanja bez stvarnih dokaza o nastanku imena Zavidovići ponukala su Krunoslava Dvorskog, sina Ane i Franje Dvorskog, rođenog u istoj Krivajskoj ulici i u isto vrijeme kada su se rodile legende jugoslovenskog i bosanskohercegovačkog nogometa braća Sušić, da nacrta portret i skicu prvog stanovnika, osnivača i zaštitnika Zavidovića, nazvanog Zavid (Zavidovićki Zavid ili Zavid od Zavidovića).

Naravno, portret i skica rezultat su njegove mašte. Ubrzo nakon stvaranja Zavidovog lika on postaje ikona Zavidovića.

Legenda o Zavidu zavidovićkom kaže da je on prvi stanovnik, osnivač i zaštitnik Zavidovića.

U legendi je opisan kao ispaćeni, brkati muškarac, srednjeg rasta, snažnog vrata sa komadom krpe ispod jednostavne okrugle kape.
Krpu Zavid koristi za zaštitu od sunca ili hladnoće, za brisanje znoja i za ukras u svečanim trenucima.
Zavid je simbol vjernosti i požrtvovanja.

On je nepismen, ali koristi slovo V za ukrašavanje dijelova odjeće.

Slovo V simbolizira jednu od legendi nastanka imena Zavidovići iz naselja Vidovići.