KAKO SEKTE PREKO VIDEO IGRICA VRBUJU DJECU?

Šta se krije iza pravila igrica, po kojima igrači kada u poslednjim nivoima igre dožive poraz, se upućuju i ohrabruju da učine nešto loše, ali da nikome o tome ne govore?

Nedavno je široku javnost uzbunila igrica koja se pojavila u Evropi, a nosi naziv “Plavi kit”.  Njena pravila djeca ne smiju nikome govoriti, igranjem igrice djeca postaju zavisna da slijepo ispunjavaju sve što od njih igrica traži, a ukoliko bi se u poslednjim nivoima doživio poraz – djeca bivaju ohrabrena da učine nešto loše, odnosno – u najgorim mogućim situacijama, ohrabrena su i da počine samoubistvo.

Ko se zapravo krije iza ovakvih igrica i na koji način preventivno treba provjeriti sadržaje koje djeca koriste kroz internet

„Često je pristup tih ljudi koji prave takve igrice zapravo sektaški. Danas imamo obilje sekti koje se ne reklamiraju kao sekte, nego su to razne pseudonaučne ili zabavne organizacije u kojima se radi o skrivenim namjerama – kao što je odvajanje od porodičnog okruženja, od onih ljudi za koje su djeca vezana“ kaže psiholog Aleksandra Janković.  Ona posebno naglašava da je riječ o ljudima koji se odlično razumiju u psihologiju djeteta, pa zato mogu lako da manipulišu njima i kroz video-igrice.

Oni, koji prave programe, odlično se razumiju u dječiju psihologiju. Znaju kako bi djeca želljela da se iskažu u periodu adolescencije, a sa druge strane razumijevajući potrebe djeteta – njih uvlače polako u krug koji dozvoljava manipulaciju. U tom krugu važe pravila koja su daleko od moralnosti. Psihologinja savjetuje roditelje na oprez i kaže da oni moraju da prate savremene tehnologije, jer nepoznavanje onoga čemu su djeca izložena može da bude poprilično nezgodno.

„Ovo nije ni prva ni poslednja igrica u kojoj postojte sumanuta pravila, u kojoj je sve ekskluzivno i gdje postoje jedinstvena pravila kako “niko o tome ništa ne znati”.