Kako razvezati karmičke čvorove i krenuti sreći u susret!

Najvažnija lekcija, a Bogu najmrže djelo jesu da se o onome koga nema u tvojoj blizini ne priča. Jer, kada diskutujete ili osuđujete nekoga, kada tračate o njemu – Vi preuzimate svu njegovu karmu na sebe i odrađujete je kao svoju! Pročitajte još neke lekcije, sve one su došle po Božjoj volji, a evo kako da ih pređete!

Karma – to je zakon univerzuma, zakon uzroka i posljedice. Pogledajmo na ovaj zakon iz drugog ugla. Kako čovjek stvara svoju karmu, a ona može biti kako pozitivna i negativna?

Negativni karmički teret ljudi sakupljaju godinama, kroz živote, vuku ga na svojim plećima, postepeno popunjavanjući prtljag. Vremenom, on se pretvara u teretnu zapregu, koja ga vuče k sebi i postaje mu nepodnošljiva. Karmičke čvorove čovjek veže: kada ne prolazi svoje lekcije, nešto radi očekujući zahvalnost ili nagradu, kada sam taj postupak narušava zakon ljubavi.

Negativna karma se ne formira čak ni postupcima ili mislima, već stanjem duše koje ste osjetili u trenutku postupka ili misli.

Život je trenutak u sadašnjosti. Sadašnje stanje duše formira slijedeći trenutak, slijedeći sadašnji trenutak se formira preko hiljada, miliona sada. I izvjesna budućnost već postoji sada. Spokoj – to je osjećanje u duši ljubavi, mira, lakoće. Ako osjećate ljutnju, bijes, konfuziju, depresiju i druge negativne emocije, tada oni stvaraju takvu vašu budućnost.

Zašto se želje ne ispunjavaju?
Ili kada nešto zaista želite, tada dobijate sasvim suprotno ili dobijate to preko teškog ispita, kada ste već zaboravili na svoju želju, ili uopšte ne dobijate. Ako vam preko ispita, daju da još jednom prođete nenaučene lekcije, ako prođete – želja će se ispuniti u nekoj mjeri. Ako ne prođete – nema ispunjenja, zbog toga su i dati ispiti.

Želje se ispunjavaju kada je većina karmičkih čvorova razvezana, a u duši je prisutna lakoća i baršunasto osjećanje ljubavi prema sebi i cijelom svijetu.

Kako razvezati karmičke čvorove? (Rad sa prošlošću.)

Za početak, šta su lekcije i kako vezujemo karmičke čvorove. Lekcije su apsolutno individualne. To je razvoj određenih karakternih osobina. Neko treba da nauči da brine za sebe, to su jedne lekcije. Neko treba da prevaziđe strahove – to su druge lekcije. Neko da iskorijeni pohlepu, gordost, slabu volju i tako dalje. Lekcija je bezbroj i kod svakoga su one posebne.

Možda je samo gordost prisutna u svima, ali i ona ima različite polove. Neko iz dana u dan uzdiže sebe, njegujući osjećaj sopstvene važnosti.
“Znaš, danas je bilo puno posla, trebalo je uraditi to i to … Ja sam sve razriješio, ovdje sam uradio to, a tamo izgradio to…, i slično.”

Ili “sa njegovom inteligencijom nije sve u redu … inteligencija nula, glupak … kako je tup – uopšte on je, društveni talog … i tako dalje”.
Svaki put, kada čovjek razmišla na sličan način, vezuje karmički čvor.

Postoje drugi pol gordosti – to je samoponiženje. Potpuni ili djelimični nedostatak ljubavi prema sebi.
“Nisam dostojan, ja sam glup, strašilo … on je talentovan, uspješan, inteligentan … itd.” Tu je još umiješana i zavist. Neka vrsta koktela na osnovu samo – omalovažavanja.

Potpuno je razumljivo da se daju lekcije da bi gore navedene osobine čovjek mogao da prevaziđe. Pri tome, ako je čovjek prošao lekcije i razvio neophodne osobine, davaće mu se dodatne lekcije za pričvršćivanje materijala, kako bi se ponašanje dovelo do automatizma.

Ako se zagledate u prošlost, lako se prepoznaju lekcije. To su događaji u životu, neki ljudi ih doživljavaju kao teškoće, kada je trebalo nešto uraditi, a bilo vam je teško da to prevaziđete. Na primjer, da govorite na javnom skupu, a od straha vas je sve boljelo unutra. Ako ste to prevazišli, ispunili ste zadatak. Ako ste odustali, nalazeći gomilu izgovora – karmički dug je ostao iza vas.

Ili, vas verbalno dave i prisiljavaju na nešto. U duši osjećate protivljenje, ali vam nedostaje snage duha da se suprostavite, kako bi vas ostavili na miru, zato što ste postupili samo tako, kako ste smatrali da treba. I produžavate da ispunjavate nešto, što odgovara nekome. Treniraće vas sve do tada, i to svaki put preko sve složenijih situacija, dok ne naučite da slijedite svoje više Ja.

Kod svakoga u životu bilo je mnogo situacija i bile su raznovrsne. Kako se mogu razvezati vidljivi karmički čvorovi?

Ostanite sami sa sobom. Sjetite se životne situacije, koja je svježa u sjećanju, kao da je juče bila, i radite na njoj. Ali ne okrivljujte čovjeka – on nije kriv, lekcija je došla preko njega (mogao je to biti bilo ko drugi).

To se dogodilo po Božjoj volji, kako bi mogli da naučite da razvijete potrebne karakterne osobine. Potom mu se zahvalite, zahvalite se Bogu za tu situaciju i priznajte svoju nesavršenost:

“Da, nisam mogao (mogla) da odgovorim, da, pokazao sam (pokazala) kukavičluk (slabost), da, iz mene je izašla gordost, itd, a trebalo je postupim tako i tako… ”

Sami odredite koje lekcije niste prošli, izlazeći iz situacije, priznajte to kroz dušu, a ne kroz um, i zatražite oproštaj.

To je sve! Karmički čvor je razvezan!
Na tu temu, lekcija više neće biti. Teretna zaprega je otkačena. U duši je osjećaj lakoće i ljubavi. Ako sada pokušate da se sjetite te situacije, oštrine i jasnoće neće biti, kao da je prekrivena velom – obukla se!

Tako se može raditi sa svim vidljivim situacijama i razvezati karmičke čvorove. Oni više neće uticati na formiranje vaše budućnosti.

Samo ne prisiljavajte sebe da radite sa prošlošću na silu, neka taj posao ide lako, bez naprezanja. Kada odradite jednu situaciju, drugu uzmite tek kada ste spremni za to. Idite i ne žurite.

I još jedan veoma važan momenat.- Kada diskutujete ili osuđujete nekoga, kada tračate o njemu – Vi preuzimate svu njegovu karmu na sebe i odrađujete je kao svoju!